08 augusti 2006

Framtidsvision: Skattesystem i PPM anda!

I och med att PPM systemet infördes fick alla Svenskar möjlighet att själv påverka sin pension. Den som inte är intresserad behöver dock inte oroa sig, eftersom pengarna förvaltas väl ändå. Huruvida detta system kommer vara positivt i slutändan vet jag inte. Men jag gillar idén med att man själv får vara med och bestämma.

Jag anser att detta system skulle kunna överföras till hur våra skattepengar omfördelas. Säg att 25% av skatterna varje år vigs åt systemt. Sätt upp ett antal poster som motsvarar olika sammhälleliga funktioner, tex skola, äldrevård, vägar, politikerlöner, osv. Låt sedan var och en själv få välja hur många procent (om någon) man vill lägga på var och en av dessa poster.

Resultatet kommer vara att dom poster som Svenska folket vill satsa extra på också kommer få extra stöd, medans andra delar kommer få mindre. Ett steg mot bättre demokrati helt enkelt!

Det är idag ett stort problem att vi betalar in 1200 Miljarder i skatt varje år, utan att egentligen veta var dom hamnar. Ett system där man känner att man själv får vara med och välja vad ens skattepengar används till kommer sannolikt öka skattemoralen. Därför tror jag att ett sådant system kommer bli framgångsrikt och öka förtroendet för välfärdsystemen!

Andra bloggar om: , , , , ,

Detta inlägg är intressant.

Inga kommentarer: