07 juni 2017

Högutbildning inte lösningen på allt

I dagens Sverige ska alla vara högutbildade och vi ska konkurrera med kunskap. Att vara högutbildad innebär att man är mer eller mindre specialist inom sitt område. Men för att verkligen kunna utnyttja denna specialiserade arbetskraft måste dessa personer fokusera på sitt område och offra mer vardagliga sysslor. Om en högutbildad måste städa eller göra andra "enkla jobb", går dennes tid åt till något som tar tid från det som personen är specialist på. I förlängningen går detta ut över sveriges konkurrenskraft internationellt sett. Att någon städar åt en högutbildad utnyttjar den samlade kompetensen bättre än att alla "tar hand om sin egen skit".

Högre utbildning framhålls ofta som lösningen på allt, men jag tycker att detta mantra behöver ifrågasättas en aning. Målet att "alla" bör utbilda sig skulle leda till ett väldigt resursslöseri genom att högutbildade tvingades ägna sin tid åt enklare jobb, som ju faktiskt måste göras. Det är därför inget fel på enkla jobb. De utgör en viktig samhällsfunktion och det är väldigt tråkigt att yrken som dessa dras med dåligt rykte. Speciellt tråkigt är att vänstern tenderar att nedvärderar dessa yrken genom att t.ex. kalla städning för pigjobb. Det som behövs är att lyfta städning och andra "lågstatusyrken" som något som faktiskt bidrar till helheten och därmed Sveriges framgångar.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , ,