09 juni 2015

En positivt sida av näthatet

Näthat har seglat upp på agendan den senaste tiden. Bra så. Det behöver uppmärksammas. Själv förstår jag inte poängen med näthat. Om jag inte håller med en persons åsikter försöker jag lägga fram sakliga argument. Det finns liksom inget att vinna med att gå till angrepp med helt irrelevanta anklagelser och personliga förolämpningar. Men det är jag det.

Att tillgripa hat på detta sätt tyder på bristande förmåga att argumentera och självbehärskning. Det är misstänkt likt de personer som blir våldsamma när de blir arga eller inte får som de vill. Allt för att tysta motståndaren med alla medel. Fegt.

Det har kommit ett flertal  rapporter om att högskolestudenter försämrats i förmågan att uttrycka sig själva i text. Den typiska studenten idag lever i en uppkopplad värld där allt ska ske på direkten. Deras internetupplevelse är dessutom inlidad i en bubbla av personifierat innehåll, där de tenderar att serveras innehåll som bekräftar det dom redan tycker om. Vidare är det idag jaget och självförvekligande som tycks vara viktigast bland unga människor. När något inte går som vi vill har vi lärt oss att känna oss kränkta. Detta ger ett liv med minimalt motstånd. Så när motstånd kommer är dessa människor troligtvis oförberedda och klarar inte av att försvara sig rationellt, utan tar till okvädningsord och våld. Bara en spekulation från min sida såklart, men kanske inte helt osannolikt att det hänger samman?

Jag tror dock att det finns en positiv sida med näthatet. En möjliggörare för näthatet är såklart enkeltheten att uttrycka sig på internet, speciellt i kombination med anonymitet. Det är sannolikt att näthatet bara är en förlängning av hat i allmänhet. Att detta hat är något som redan fanns (mobbing tex), bara att internet lyft fram det och åskådliggjort det på ett nytt och mycket tydligare sätt än tidigare. Att det är ett mänsklig eller samhälleligt fenomen. Det positiva med detta är att näthatet lyft upp detta hat på agendan, och att vi nu får en bättre insikt i det. Det är en bra grund för att kunna bekämpa det.

Hur ska man slå tillbaka mot näthatet om man själv utsätts för det då? Jag menar att näthat är ett tecken på svaghet. Och jag tror att den som inte accepterar hatet utan istället går till motangrepp med rationella argument har goda chanser att "vinna".

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,