16 november 2015

Rövknullad av Radiotjänst

Radiotjänst i Kiruna är en märkligt instutition. Deras utgångspunkt är att alla svenskar tittar på TV. Således måste alla som inte betalar TV-avgift vara smitare som utan moraliska betänksamheter kan jagas och trakasseras. Till sin hjälp har de en lag som är hopplöst föråldrad. Den är dessutom som alla lagar tolkningsbar, vilken man såklart tolkar till sin fördel. Och till skillnad från andra försäljare skiter man i NIX eftersom man klassificerar sig själv som samhällsinformation.

Häromdagen ringde dom igen till mig. Det gör dom flera gånger om året. Dom börjar alltid med att konstatera att jag inte betalar TV-avgift, och därefter följer de sitt manuskript och undrar på ett extremt falskt sätt om detta kanske är ett misstag. Det är det inte, då jag inte har en TV. Det brukar vara slut där, men den här gången malde den unga tjejen på och undrade om jag kanske hade en digitalbox. Mjo, det fanns ju en kartong med någont sånt som låg i lägenheten när jag tog över den. Haha, där fick jag honom att medge att han är licenspliktigt! Så sa hon inte, men det var väl det hon tänkte när hon talade om för mig att jag fr.o.m nu är kund hos dem.

Notera att tjejen medvetet gick vidare på digitalboxspåret trots att jag var tydlig med att jag inte hade en TV. För Radiotjänst handlar det uppenbarligen bara om att dra in så mycket pengar som möljligt för att kunna behålla sitt arbetspolitiskt tillsatta uppdrag. Någon etik i arbetssättet går inte att utskilja.

Nu kan man såklart argumentera för att public service är något bra. Men i så fall måste det gå på skatten. I annat fall måste det rimligtvis vara möjligt att slippa undan avgiften, utan att bli betraktad som en smitare.

Finns det någon som helt reson i att man ska vara tvungen att hosta upp flera tusen som året för att ens hyresvärd placerat en digitalbox i ens lägenhet? Eller andra solklara fall som man hör talas om, med personer som inte ser på TV ändå tvingas betala. Det tycker inte jag. Nu hoppas jag bara att dom köper att jag placerar boxen i källaren och således slipper vara "kund" hos dem.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

11 november 2015

Raser, vetenskap och rasister

Härom veckan rapporterades det att 20 procent av svenskarna trodde att det fanns biologiska människoraser. SD- och KD-anhängare var överrepresenterade, vilket kanske inte är helt förvånandsvärt. Av rapporteringen kring detta framgår det att det rent vetenskapligt inte finns människoraser. Slutsatsen är att svenskarna, och speciellt då Sverigedemokrater, är okunniga eller rent av rasistiska. Men är det verkligen så?

Jag kommer att tänka på ordet teori, som ofta kommer upp på tapeten i framförallt engelska debatter. Inom vetenskapen är teori ett mycket starkt påståeende. Det finns inte några sanningar inom vetenskapen, men en teori får betraktas som så nära man kan komma. Problemet är bara att i vardagligt tal innebär ordet teori väl snarare en idé bland andra. Inte ett särskilt starkt påstående med andra ord. Detta används såklart av vetenskapsmotståndare för att inbringa tvivel kring vetenskapliga teorier hos mindre kunniga människor.

Att det rent vetenskapligt inte finns några människoraser må vara sant, men vi kan konstatera att det finns ganska stora yttre variationer bland människor. Samma sak gäller för djur som hundar och katter. I Sverige kallar vi det för hund- och kattraser. Det engelska ordet breed hade nog varit lämpligare misstänker jag. Men om hundar är indelade i raser på relativt ytliga grunder, ligger det nära till hands att dela in människor i raser också.

För hundägaren som inte är insatt i den vetenskapliga termen är det nog lätt att svara ja när någon ringer upp och frågar om det finns människoraser. Faktum är att det krävs att man sätter sig in ganska ordentligt kring biologi för att förstå ordets exakta betydelse. Jag skulle gärna veta mer om orsaken till varför så många svenskar "tror" på människoraser. Det är lätt att kalla dem för okunniga rasister, men en mer nyanserad analys behövs än att basunera ut att svenskarna är rasister. Kanske handlar det mest om att rasbiologins mörka förflutna solkat ner ordet som nu måste panikrensas ur svenskarnas vokabulär?

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,