15 augusti 2006

Bättre skola med kurser i snabbläsning!

Att läsa är en av dom mest grundläggande fördigheterna för att kunna tillgodogöra sig det skolan ska lära ut. Det är det första man lär sig i lågstadiet. Men efter lågstadiet förväntas man vara fulllärd och får inte lära sig mycket mer om hur man läser. Men den som inte har en naturlig fallenhet och intresse för att läsa kommer få problem så småningom, allt eftersom litteraturen blir tjockare och mer svårtläst.

Den grundläggande lästräningen tycker jag borde kompletteras med kurser i att läsfärdighet. En sådan kurs kan ha två mål. Det ena är att man ska läsa snabbare, fler ord per minut. Det andra är att man ska lära sig ta in informationen och lagra den mer effektivt. Dom två går hand i hand. Genom att träna upp denna fördigthet tror jag att vi kommer ge barnen en bättre grund att bygga sina studier på.

Jag själv är en av dom som läser ganska långsamt. Jag har mycket lätt för att sväva iväg på sidospår samtidigt som jag läser, vilket drastiskt försämrar min förmåga att minnas vad jag läst. Min dåliga lästeknik är en av anledningarna att jag inte studerade vidare efter gymnasiet. På sistone har jag dock lyckats träna upp min läshastighet något. Jag tror att jag kan öka ännu mer om jag förtsätter läsa mycket och fokuserat.

Att man svävar iväg i andra tankar beror, om jag förstått det rätt, på att hjärnan tänker fortare än man läser, och helt enkelt hinner bli uttråkad av att läsa. Detta tror jag är en starkt bidragande orsak till dom som är skoltrötta. För hur roligt är det att studera när man tråkar ut hjärnan bara genom att öppna en bok? Det är så mycket roligare att lära sig om man förstår vad det är man lär sig!

Att utbilda barnen i hur man tar till sig utbildningen på bästa sätt borde vara självklart. Kurser i läs- och studieteknik borde ges till eleverna kontinuerligt från lågstadiet till gymnasiet. Det kan bara vara positivt och kommer ge resultat i alla andra ämnen!

Andra bloggar om: , , , ,

Intressant, eller hur!

Inga kommentarer: