25 maj 2011

Vad är meningen med att vara kritisk till religion?

I Sverige har vi religionsfrihet och alla får själva välja vilken religion man vill tillhöra, eller ingen om man så vill. Jag väljer det senare, precis som många andra i landet. För dom flesta stannar det där. Jag har dock valt att ha en mer kritisk hållning mot religion, både här på min blogg och "irl". Detta medför ofta kritik. Förbundet Humanisterna (som jag är medlem i) upplever ofta samma sorts kritik.

För det första är religion fortfarande en väldigt känslig punkt, och många tar det personligt om man framför kritik. Många tycker att religion ska vara mer eller mindre fredat från kritik och debatt. Man kanske inte vill ha tillbaka blasfemilagar, men religion anses av många vara något speciellt som man helst inte ska kritisera det eftersom det kan uppröra folk. Det håller jag inte alls med om. Alla ideologier som gör anspråk på att styra över människors liv måste kunna tåla debatt och kritik.

I'm sorry if my insensitivity towards your beliefs offend you. But guess what - your religious wars, jihads, crusades, inquisitions, censoring of free speech, brainwashing of children, murdering of albinos, forcing girls into underage marriages, female genital mutilation, stoning, pederasty, homophobia and rejection of science and reason offend me. So I guess we're even. -- Facebook status

Vissa argumenterar att man inte ska vara mot saker och ting. Man kan vara för saker, men det finns ingen mening med att vara mot något. Låt alla vara i fred liksom. Jag kan till viss del hålla med om detta. Det är inte så uppskattat att vara bitter och sur mot någonting, i alla fall om man inte drabbas av det själv. Vilken jag inte anses göra eftersom religionen trots allt har en ganska undanskuffad roll i Sverige.

Ett argument som går ihop med ovan är att man inte mår bra av att gå runt och vara bitter på religionen. Det måste jag faktiskt ge en poäng. Ett positivt förhållningssätt vinner för det mesta över pessimistisk sådant.

Men jag vill gärna vända på det. Istället för att se mig som mot religion, se det som att jag är för ett sekulärt samhälle.

I Sverige är kyrkan skild från staten sedan 11 år tillbaka. Betyder det att vi lever i ett helt sekulärt samhälle? Nej, inte alls. kristendomen har fortfarande stort inflytande på mängder med sätt. Samtidigt ser vi också att islam vinner mark i och med invandringen. Här finns det mycket jobb att göra för att visa upp det sekulära alternativet, som ju faktiskt inte är något självklart för stora delar av invandrarna.

Dom som är kritiska mot det sekulära samhället är lätt blinda i sin iver att påföra sitt leverne på landet. Vad dom glömmer bort är att det är tack vare religionsfriheten som deras religion får lov att finnas till. Alla håller nämligen inte med dom, och det hade lika lätt kunna vara en annan religion som styrde. Det sekulära samhället är det enda skicket som är helt inkluderande. Samhället är till för alla, oavsett religiös övertygelse. Samhället ska bygga sina idéer på falsifierbar vetenskaplig fakta, inte på religiösa urkunder. Att arbeta för det sekulära samhället är arbeta för allas rätt till frihet, inklusive religionsfriheten.

Dock måste man konstatera att vi i Sverige trots allt har det ganska bra. Tyvärr är det inte likadant i resten av världen. Allt från vetenskapsfientliga krigarpresidenter från USA, via homohatande Ugandier och kondomofobiska påvar till Talibaner i Afganistan vars syn på sharialagar välkomnas även av muslimer i andra delar av världen. I väldigt många länder runt om i världen har religion mycket nära band till makten. Det finns hur mycket som helst kvar att göra.

Det är skönt att de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom enas kring de viktiga frågorna: abortmotstånd, böghat och kvinnoförtryck. -- komikern Magnus Betnér (Sydsvenskan 2011-04-03)

Det sekulära samhällena ligger konstant i topp när man jämför olika länder. Det är väldigt tydligt vilket boost mänskligheten fick efter upplysningen, då kyrkan pressades tillbaka efter årtusenden av förtryck. Att arbeta för en värld med sekulära samhällen är att arbeta för mänskligheten, för ökat välstånd och minskat lidande.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: