19 maj 2011

En liberal fråga

-Vad ger mig rätt att ingripa i någon annans liv och bestämma vad denne får och inte får lov att göra; vad som är rätt och fel?

Den frågan brukar jag ställa mig själv och andra när tankar om förbud och regler luftas.

Den grundläggande tanken för en liberal är att alla människor är unika individer med inneboende rättigheter och friheter att själva söka lycka, så som de själva definierar lycka, så länge det inte inkräktar på någon annans rättigheter och friheter.

Jag tycker att denna tanke räcker som grundläggande filosofi. Alla ideologier utgår från idéer om vad som är bäst för samhället och människan. Man kan basera det på vetenskap, filosofiska betraktelser eller vad som helst. Allt detta är dock godtyckliga värderingar. Liberalism är den enda ideologin som går till grunden. Varje människas okränkbara rättigheter är en värdering som inte är beroende av något annat.

Höger och vänster är övertygade om att de har den rätta ideologin som är bäst för alla. Så tycker inte en liberal. En liberal menar istället att alla människor är unika och att det inte finns någonting som är rätt för alla. Därför måste alla själva få definiera vad som är bra och leva sitt liv utifrån detta. Samhället ska upprätthålla denna rättighet, och verka för att alla människor har samma möjligheter att förverkliga sig själva. För mig är detta det enda ställningstagande jag kan ställa mig bakom.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: