23 maj 2011

En farlig föreställning

Monoteism ter sig som en självklarhet för oss i vår kultur. Mer än en gud låter barockt för de flesta. Men globalt sett är det dock inte inte lika självklart. Och sett till människans historia är det en ganska ny företeelse, som framförallt fått fäste tack vare de abrahamitiska religionerna.

Motsatsen, polyteism, har i stället varit den dominerande föreställningen under människans utveckling. Dessa gudar var ofta kopplade till naturen och dess egenskaper. Ofta kämpade man mot varandra, precis som olika krafter i naturen. Det fanns alltså många olika viljor. Jämför det mot monoteism, där sanningen kommer från en enda gud som aldrig blir emotsagd.

Vad har självmordsbombare, korsfarare, inkvisitionen, abortkliniksprängare mm gemensamt? Jo, att gud är på deras sida. Att det dom gör är i linje med vad deras gud vill. Och gör man som gud vill kan man ju inte göra fel. Det kan vara en farlig föreställning.


Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: