15 maj 2011

Digitalradio kommer floppa

Det pratas om att man vill stänga ner det analoga radionätet och övergå helt till digitala sändningar. Det är en mycket dålig idé.

För det första måste man konstatera att det inte är samma situation som när tv övergick till digitala sändningar. Det går inte att fortsätta använda sina gamla radioapparater med hjälp av en digitalbox som man gjorde med tv-apparater. Och kvalitetsmässigt har jag svårt att se att digitalradio kan ge så mycket förbättring. En bra fm-sändning i stereo räcker gott för de flesta ändamål. (Däremot finns det risk för försämring av ljudet då artefakter lätt uppkommer om man komprimerar bitströmmarna för hårt, vilket inte skulle förvåna mig om man vill göra för att få plats med fler kanaler...)

På tal om kvalitet så finns det en intressant aspekt att ta hänsyn till. Att radions public service ska nå ut till så många som möjligt är alla överens om. Radion är en grundpelare dit man ska kunna vända sig i krissituationer och även för aktuell trafikinformation och liknande. Men digitala sändningar är känsligare för störningar och slocknar helt när det blir för dålig signal, till skillnad från analoga som "bara" blir brusigare. Även om bruset inte är så roligt kan man i alla fall fortfarande höra vad som sägs och ta del av informationen även i dåliga förhållanden. Det är ganska viktigt tycker jag.

Tänk på hur många radioapparater det finns runt om i landet. Och i alla mp3-spelare. Och alla bilar. Osv. Jag tror att radion idag lever kvar tack vare den stora installationsbasen. Den finns där och är lätt att slå på när man känner för lite musik eller nyheter. Jag tror att man skulle förlora en massiv del av lyssnarna om man gjorde denna installationsbas obrukbar. Bara de som verkligen vill lyssna på radio kommer gå ut och köpa nya apparater. Resten struntar i det. Att bygga upp samma installationsbas kommer ta mycket lång tid, sannolikt aldrig.

Jag har själv ett några gamla bandspelare undanstoppade. Kassettdelen kommer jag ju aldrig använda igen, men radiodelen fungerar ju fortfarande, så jag tänker att den kan vara bra att spara som köksradio eller till sommarstugan och liknande. Det är dock högst osannolikt att jag skulle köpa en ny radio om det behövdes för att lyssna.

Att stänga ner det analoga nätet skulle frigöra frekvenser till fler kanaler. Men behöver vi verkligen fler radiokanaler i etern? I och med Internets framtåg finns det helt plötsligt möjlighet till obegränsat antal kanaler. Och med mobilt Internet är man inte längre begränsad till fast bredband. Varför snöa in på etersända kanaler då? Det kommer ändå aldrig finnas möjlighet att sända extremt nischade kanaler i etern, eftersom utrymmet fortfarande är begränsat, och dessutom associerat mer höga kostnader att sända. Internet är lösningen.

Det viktigt att public service sänder på ett sätt som når ut till så många som möjligt. Sveriges Radio är dom enda som egentligen har ett berättigande att sända via etern. Och för dom räcker det analoga nätet gott och väl.

Redan nu pågår sändningar digitalt. Det är såklart en merkostnad att sända både analogt och digitalt. Därför vill man stänga ner det analoga nätet. Varför inte skrota det digitala nätet istället? Det är ju ingen som lyssnar på det digitala nätet ändå. Digitalradio har alltså redan floppat, och det kommer floppa ännu mer om man försöker tvinga fram en nedstängning. Dags att inse fakta och sluta kasta pengar i sjön.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: