27 maj 2011

Romer är ett ... folk

Om jag i en debatt hade yttrat ovanstående rubrik och infogat ett ord som tjuvaktigt hade jag begått ett grovt misstag och antagligen blivit diskvalificerad från fortsatt debatt. Att tillskriva något till en grupp människor baserat på etnicitet, hudfärg eller religion är fel. Människor är individer. Varje individ får stå för sina egna handlingar. Att generalisera och klumpa ihop människor är en utmärkt grund för rasism och andra otrevliga yttringar.

Av den anledningen är det anmärkningsvärt att vi i Sverige har en lag som gör just detta. Lagen om hets mot folkgrupp bygger på att vissa grupper anses vara mer skyddsvärdiga än andra grupper. Även om lagen har ett gott syfte är det en diskriminerande och i grunden rasistisk lag. Sånt hör inte hemma i ett modernt rättsväsende. Alla människor, oavsett folkgrupp, ska ha samma skydd och rättigheter.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: