07 december 2009

Böcker är inte optimalt i skolan

Det första man lär sig i skolan är att läsa, eftersom det är grunden för vidare lärande. Men alla läser inte lika fort och effektivt. Det innebär att vissa få det svårare att hänga med i skolarbetet och behöver arbeta mycket mer och kanske riskerar att hamna efter. Inte för att dom är korkade, utan för att sättet att inhämta informationen på inte passar dom.

Denna orättvisa skulle kunna minimeras om det fanns fler sätt att inhämta informationen på. Förr var läskunskap det mest grundläggande elementet för att kunna hämta in information från olika källor. Så är det givetvis än idag, men med dagen teknik finns det inget som säger att all information måste vara i form av endast text. Kom ihåg att målet med att gå i skolan är inte att läsa, utan att lära sig saker!

Jag tänker mig "interaktiva böcker" där texen läses upp av en bra röst i lagom tempo, med markeringar var någonstans i texten man befinner sig just nu och bilder och annan relevant information vid sidan om.

Repetion är ofta en nyckel till att lära sig saker. Den som läser långsamt hinner kanske bara med att läsa ett stycke i en bok en gång. Men med hjälp som detta hänger det inte längre på läshastigheten, så även den som läser långsamt får en chans att repetera några gånger också!

Jag tänker inte bara på grundskola och gymnasium här. Det finns inget som talar emot att även universitetsstudier borde kunna bedrivas på detta vis. Gör informationen lättillgänglig för alla, inte bara de med läshuvud!

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: