17 januari 2008

Privatiserad vård kvittar om den offentliga håller måttet

I partiledardebatten igår undrade Mona Sahlin:

... blir 2008 året då fabriksarbetarens dotter och direktörens son slutar dela väntrum på sjukhuset?

Nu är kanske citatet lite lösryckt ur sitt sammanhang, men när jag hör detta blir min reaktion: Jaha, och? För jag tycker faktiskt att det kvittar. Jag har svårt för att se problemet med att några betalar extra utöver skatten för tex privata försäkringar som ger vård på privata sjukhus, så länge den offentliga vården ger bästa möjliga vård, till alla, utan köer.

I min utopi är alla former av privat vård tillåtna, men trots det finns det inga privata alternativ eftersom den offentliga vården är så bra & effektiv att det inte finns en marknad för privata alternativ. Att folk är beredda att betala för privata vårdförsäkringar är ett bevis på att den vårdpolitik som bedrivs inte håller måttet. Den regering som verkligen tror på sin vårdpolitik vågar släppa privatiseringarna fria utan att oroa sig!

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: