11 september 2010

Kan man lita på en extern hårddisk med raid1 säkerhet (spegling)?

Det blir allt vanligare att man skaffar sig en extern hårddisk, usb, esata eller nas, för att lagra och ta backup av sina filer på ett smidigt och säkert sätt. För extra säkerhet har det börjat dyka upp allt fler enheter med dubbla diskar, sammankopplade i sk Raid1, dvs innehållet speglas på två diskar, så om den ena pajar finns allt kvar på den andra och systemet signalerar (förhoppningsvis) om problemet. Tekniken är inte ny. Det fungerar och är en bra lösning i många sammanhang, speciellt när upptid är viktigt, men jag vill ändå uttrycka en viss skepsis till detta.

Följande hände mig: Jag hade installerat om min brors dator efter en virusattack. Han har en extern usb-hårddisk med två stycken stora diskar i raid1 konfiguration. När jag kopplade in denna i datorn igen dök den inte upp i Windows som den brukar. Istället hörde jag att diskarna arbetade frenetiskt. Jag har ingen aning om vad den höll på med, men jag skulle gissa att den genomförde någon slags felgenomsökning eller reparation. (Detta kan bero på att jag varit tvungen att göra en reset straxt innan ominstallationen då datorn hängt sig.) Felsökningen tog lång tid, och gissa om jag kände mig nervös under tiden. Det skulle vara ett hårt slag att förlora 1TB data. Lyckligtvis slutade den rassla efter kanske en halvtimme, och nästa gång jag kopplade in den i datorn dök den upp precis som den ska.

Min reflektion över detta är att denna externa disk har ett eget operativsystem som tar hand om diskarna (till skillnad från "enkla" externa diskar utan raid och annan speciellt funktionalitet som hanteras direkt av datorn). Men detta operativsystem är dolt för användaren. Vad händer om operativsystem dabbar sig? Vad har diskarna för filsystem - går det att plocka ut diskarna ut denna enhet och stoppa en av dom i datorn? Men andra ord, kan du lita på din externa disk? I mitt fall kunde jag inte komma åt materialet under tiden som enheten "arbetade med något" eftersom den inte ens syntes i Windows. Vad hade hänt om enheten inte kunde slutföra sig arbeta av någon anledning? Vad händer om hårdvaran i enheten går sönder?

Vid säkerhetskopiering är det en grundregel att sprida materialet på flera diskar. Jag tänker att ett alternativ till raid1 är att helt enkelt köra två separata diskar, där den ena bara är igång ibland, exempelvis en gång per dygn, för att göra en kopia av all data på den andra. Nackdelen är såklart att det inte blir en exakt kopia; det finns risk för att förlora material som skrivits sedan senaste backupen. Det är också lite mer jobb att sätta upp. Men om enheten skulle dabba sig, filsystemet bli korrupt eller en strömspik skulle slå ut disken så drabbar det förhoppningsvis bara disken som är igång. Och om du använder den externa disken som en arbetsdisk har du dessutom möjlighet att återställa eventuellt överskrivna filer eftersom det alltid finns en äldre kopia på den andra disken (sådan funktionalitet finns iofs även i många backupsystem). Det är också möjligt att livslängden kan påverkas positivt eftersom disken inte är igång lika länge (men ständiga kallstarter kan å andra sidan slita på disken...).

Poängen med raid1 är trygghet om något går fel. Men raid1 innebär inte per automatik att man är säkrad från bekymmer. Backupplösningar bör helst testas regelbundet så att man vet att det fungerar som det ska, innan det är för sent. Vad som är det bästa alternativet är upp till dig att avgöra. Jag vill bara upplysa om eventuella problem så att den som ska köpa en disk har tillräckligt med information för att göra ett bra val.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Inga kommentarer: