08 september 2010

En uppsats alla borde läsa

Dick Wase är historiker och kontroversiell debattör och författare. Så här beskrivs han på sitt förlags hemsida:

Dick har alltid haft svårt för dem som tror sig sitta inne med den "enda sanningen", oavsett om det gäller religion, politik eller sexualitet, och särskilt de som kräver att alla andra måste följa denna "sanning". Han har svårt att låta bli att kritisera, eftersom det är hans absoluta övertygelse att det är de som kritiserar som för utvecklingen framåt, inte de som nickar och håller med etablissemanget.

Han har studerat studerat sexualiteten och sexualmoralen genom historien och publicerat sin rön i boken Samlag eller Salighet som beskrivs så här:

Det som gör den så utmanande är, att boken ifrågasätter vårt samhälles syn på sexualitet, till och med sådant som inte får ifrågasättas. [...] När Du läst denna bok kommer Du att inse, att vår tids "prostitutionsexperter", "barnräddare", journalister, politiker m fl är såväl okunniga som intoleranta. Deras mål är i allmänhet nämligen att slå vakt om den fastslagna moralnormen - och sina egna positioner - inte att rädda någon. Om Du trodde att vårt samhälle var tolerant och sexualliberalt kommer Du bli tvungen att ompröva din syn - om Du nu klarar det. 

Hur man bedrar en värld är en kortare artikelserie skriven i utbildningssyfte på samma ämne. Vad är det som bestämmer vad som är moraliskt rätt och fel? Om vårt sätt att se på sexualitet är det bästa, varför ser de då inte likadant ut i andra kulturer, och varför får vi aldrig höra om detta? Varför är radikalfeminismens idéer om sexualitet så lika de repressiva religionernas? Varifrån härstammar dessa idéer? Är prostitution ett problem? Är barn asexuella varelser som förstörs om de utsätts för sexualitet av något slag? Har experter som anlitas av domstolar, media och refereras av feminister stöd i forskningen?

Detta och liknande frågor tas upp i artikelserien. Det är en viktig uppsats som jag tycker att alla borde läsa. Jag säger inte att allt han skriver är rätt. Men om bara lite av innehållet är sant så är det allvarligt nog, eftersom det är information som i så fall medvetet undanhålls oss för att tjäna vissa syften. Jag uppmanar dig att läsa denna uppsats kritiskt och sedan noga fundera på vad du har läst. Litar du på allt du hör i media och från experter? Varför ser vår samhälle ut som det gör, och är det den enda rätta vägen att gå?
Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Jonas sa...

Jag har kikat på hans bok Samlag eller Salighet och skrev några rader om den på min blogg. Jag tycker att det är att ta i att kalla hans snurriga spekulationer för ”rön”. Kika till exempel på hans hemmasnickrade evolutionspsykologi i citatet på min blogg. Vad händer om du utsätter de resonemangen för samma kritiska öga som du utsätter religionen för?