24 september 2010

Det finns ingen själ

Själen är en grundläggande tanke hos de flesta religioner. Utan själ finns det inget som kan leva vidare efter döden. Men hur ser forskare på det? Även om medvetandet fortfarande är en gåta så går det att visa på att hjärnan inte har en homogen själ. I en intressant artikel berättar en läkare om strokepatienter vars ena hjärnhalva drabbats av stroke och slagits ut, och tillsammans med den har även den motsatta kroppshalvan slagits ut eftersom höger hjärnhalva styr vänster kroppshalva och vice versa. Men den hjärnhalva som fortfarande fungerar är inte medveten om att den andra hjärnhalvan slutat fungera. Visar man tex upp den arm som inte fungerar för patienten så känner patienten inte igen denna. Hjärnhalvorna fungerar alltså som helt egna enheten, och kroppshalvan som den inte styr är främmande för den. Det slår ganska effektivt hål på tanken om en homogen själ med möjlighet till evigt liv.Inga kommentarer: