16 februari 2010

Skolan behöver lärare med pondus

Det är ingen hemlighet att skolan har problem med att kontrollera eleverna och se till att dom lär sig det dom ska. Det finns en tendens att dagens ungdomar kör över lärarna och skitet i auktoriteter. Det hela går nog mycket hand i hand med allt fokus på jaget i dagens samhälle.

Många som utbildar sig till lärare ser det som ett kall. Men bara för att man har lärarutbildning och brinner för sina ämnen betyder det inte att man är en bra lärare. Det krävs något mer för att hantera barnen i skolan. Hur ska man annars förklara arr vissa "icke behöriga" lärare är mycket bättre än sk behöriga?

Hundar är intressanta att studera eftersom dom är väldigt uppmärksamma på kroppsspråk och subtila eller undermedvetna tecken. Jag är övertygad om att man kan lära sig mycket om mänskliga relationer genom att titta på hundar. Bland hundar råder en ständig kamp om rangordningen. För hundägare gäller det att placera sig överst i denna rangordning. Gör man inte det tar hundarna över och bestämmer över människorna och det är då man riskerar problem. Tittar man på TV-programmet Dog Wisperer ser man snabbt hur huvudpersonen Cesar Millan utstrålar pondus som hundarna direkt uppfattar och underordnar sig. Det är ganska fantastiskt att se hur en hund som styr och totalt har tagit över hemma hos någon, nästan blir paralyserad när Cesar kommer in i huset. Det är också intressant att se hur snabbt hundarna accepterar sin nya situation i familjen när ägarna "tagit tillbaka" situationen. Att vara underordnad behöver inte vara något negativt. För hundarna innebär det att dom slipper vakta över människorna och försvara sin ledarroll, vilket är en mycket trevligare och mindre stressig tillvaro.

Här tror jag att vi har en del av lösningen på skolans problem. Lärare måste ha pondus och utstråla ledaregenskaper. De elever som utmärker sig och i princip kämpar för ledarrollen precis som hundar, ska inte få den möjligheten eftersom läraren har situationen under kontroll och inte viker sig. Det handlar inte om straff eller så, utan om psykologi och utstrålning. Och detta måste läras ut på lärarutbildningarna. Alla har det inte inbyggt. Mycket kan nog tränas upp. Men vissa kanske också måste acceptera att läraryrket inte passar dom, i alla fall inte de årskurser som har problem med uppkäftiga elever.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: