10 oktober 2009

Polisövervakning kan förbättra rättssäkerheten

Polisen är rättsstatens yttersta gren, och om polisen med sitt våldsmonopol inte har fullt förtroende så har inte rättsstaten det heller. Allt för ofta hör man om anklagelser om polisbrutalitet. I många fall är det nog så att den anklagade gör allt för att försöka mildra sina egna handlingar. Men så finns det också fall där det faktiskt förekommer misshandel och andra saker som inte hör hemma inom poliskåren. Men att få rätt mot polisen är inte lätt.

Förtroendet för polisen körs i botten pga detta, och det är inte bra. Polisen måste gå att lita på, för vem ska man annars kunna lita på?

Med dagens teknik finns det goda möjligheter att utrusta polisen med inspelning av både ljud och bild som rullar under hela arbetspasset. Ett sådant system skulle kunna ta bort ovissheten vid gripanden mm och öka förtroendet för polisen. Rötägg skulle snabbt kunna identifieras vid eventuella dispyter. Systemet skulle också kunna användas för att tex snabbt få fram bilder på gärningsmän som undkommit polisen.

Det går att argumentera för att detta är ett ingrepp i integriteten för både polisen och dem de interagerar mot. Frågan är vad som väger tyngst, rättssäkerheten eller integriteten. Det skulle gå att göra krypterade system som inte kan spelas upp utan domstolbeslut, och ställa hårda krav för att få till stånd ett sådant beslut. Om man genomför det på rätt sätt och förhindrar missbruk, så tycker jag nog att det kan vara värt denna integritetskränkning.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: