07 mars 2007

Inkonsekventa trafikregler skapar risker i trafiken

Till skillnad från fotgängare på ett övergångsställe är bilister inte skyldiga att lämna företräde åt cyklister på en korsande cykelbana. Men om en cykelbana ligger runt en rondell så ska bilister som kör in i eller ut ur rondellen lämna företräde. Ett annat tillfälle är när cykelbanan går längs med en huvudled. Då ska bilister på korsande väg lämna företräde även för cyklister, beroende på om markeringarna för väjningsplikt ligger före eller efter cykelbanan.

Dessa regler är totalt inkonsekventa och leder till många onödiga risker i trafiken. Dom flesta bilister verkar ha tagit fasta på att man inte behöver lämna företräde vid korsande cykelbanor, och applicerar sedan detta tänkande på alla situationer. Cyklister å andra sidan kör ofta rakt ut i gatan oavsett situation. Många tror nog att man har företräde precis som fotgängare. Sedan har vi de bilister som är snälla (okunniga?) och släpper fram cyklister i alla fall, vilket irriterar andra bilister och ger upphov till "road rage"...

Reglerna behöver bli enhetliga. Min personliga åsikt är att bilister ska lämna företräde även för cyklister. Precis som för fotgängare är cyklisten den utsatta, och därför är det rimligt att samma regler gäller även här.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

4 kommentarer:

Urban Bryngeld sa...

Nej helt vansinnigt... Cyklisterna och fotgängarna ÄR dom UTSATTA ja, därför ska dom vänta på / akta sej för bilarna... Jag kommer aldrig någonsin gå ut framför en bil för att lagen säger att jag ska. Plåt är hårt, kött är mjukt. Jag väntar hellre och många tycks resonera samma för det blir alltid förvirring vid övergångsställen när nitiska bilister prompt skall släppa fram fotgängare trots att de vill vänta... Bilars framfart producerar mer BNP per sekund än fotgängare och cyklister därför skall bilarna ha företräde...

Biggles sa...

Plåt är hårt, kött är mjukt.

Just därför ska bilister vänta. Alla får gå och cykla, men bara dom med körkort får lov att köra bil. Det ingår ansvar i ett körkort. Zebralagen säger att man ska sakta ner så att man alltid hinner stanna på ett övergångsställe. Det tycker jag är bra. Det betyder inte att man bara ska gå rakt ut i gatan. Ömsesidig respekt räddar liv.

det blir alltid förvirring vid övergångsställen när nitiska bilister prompt skall släppa fram fotgängare

Men risken för olyckor minimeras i alla fall, och det är väl det viktigaste?!

Bilars framfart producerar mer BNP per sekund än fotgängare och cyklister därför skall bilarna ha företräde...

"Jag producerar mer BNP än dig, alltså ska jag ha företräde!" Korkat...

Anonym sa...

Hmm, förvirring är ordet...
Det är bara fordon som lämnar cirkulationsplatsen som ska ge företräde för cyklister vars körfält de passerar, kallas svängningsregeln. Med andra ord behöver inte bilister som ska in i cirkulationsplatsen lämna företräde

Biggles sa...

@Anonym:

Trafikförodrningen 22 §: En förare som kör in i en cirkulationsplats har väjningsplikt mot varje fordon som befinner sig i cirkulationen.

Då är frågan om cykenbanan kan anses tillhöra cirkulationsplatsen? Jag vet inte helt säkert, men jag gissar på att det beror på om väjningsplikts-skylten står framför eller bakom cykelbanan. Det är min tolkning baserat på den kunskap jag har. Du får gärna komma med motbevis och rätta mig.