12 november 2009

Alla behövs

Jag har svårt att se varför olika yrkesgrupper tilldelas så olika status i samhället. Vi är extremt fixerade vid utbildning och yrke, och sätter direkt en stämpel utifrån detta. Men jag går inte med på det.

Så här resonerar jag: Om inte kontoren har städare som sköter lokalerna så måste de högutbildade städa sina egna kontor vilket innebär att de inte kan ägna sig åt det dom är utbildade att jobba med. Således behövs alla yrkesgrupper, oavsett utbildning. Det hänger ihop i en komplex sammansättning där alla är del av en helhet (samhället) och inte kan fungera utan varandra. Den som ser ner på andra yrkesgrupper förstår inte hur beroende man egentligen är av dessa.

En chef är kanske bra på att planera och se helheten i ett företag. Det gör inte denne mer värd än dom anställda, men väl en viktig del av företaget. Kanske behöver han eller hon en assistent som hjälper till att avlasta så att chefen kan fokusera på det han eller hon är expert på. Då ska hen ha det. Låt alla fokusera på det dom är bäst på. Men även om man har ett jobb under ens utbildningsnivå så ska man bli respekterad för det.

Min mamma har ett visst förakt mot personer med hög status. Om en läkare är med i Jeopardy och svarar fel på en fråga hör man direkt något i stil med "och han ska vara läkare!". Läkare måste vara perfekta för att få hennes respekt. Det håller jag inte med om. Det är ju bara personer som råkar vara specialister på sin "grej". Dom måste inte kunna allt om allt, bara dom har full koll på läkarkonsten så räcker det för mig. Att jag sedan måste hjälpa dom när deras datorer strular är fullkomligt naturligt. Och bra, för hellre att dom fokuserar helt på sitt yrke än dom behöver fixa med en massa annat vid sidan om, som andra personer redan är bättre på ändå.

Själv behandlar jag alla som jag möter som medmänniskor som jag ger samma bemötande. Jag respekterar att chefen bestämmer, men behandlar inte denne annorlunda jämtemot någon annan oavsett rank i företaget. Jag skulle aldrig få för mig att tilltala någon med ni, oavsett vem det är (knugen inkluderat). För mig är alla lika mycket värda och bedöms utifrån deras sätt att agera, inte deras yrke, utbildning eller status.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: