02 februari 2008

30 anledningar att tycka illa om religion

Jag ser helst religion ur ett globalt perspektiv. Hur påverkar religion världen? Den enskilda människan är av mindre intresse för mig. Alla får lov att bli saliga på sitt eget sätt, så länge det inte skadar någon annan. Här är några saker som jag kommer att tänka på när jag tänker på religion.

***********************************

(1) I Nicaragua har de senaste åren över 80 kvinnor dött pga av att abort numera är totalförbjudet, efter påtryckning av den katolska kyrkan. Inte ens incestoffer eller kvinnor som riskerar att dö av komplikationer undantas.

(2) Påven apploderar ovanstående lagbeslut och kallar det "väldigt positivt".

(3) I Colombia är man inte lika hårda längre. I år har man börja tillåta abort efter incest & våldtäkt. I våras blev en 13-årig flicka våldtagen av sin styvfar. Hennes moster skjutsade henne till sjukhuset för att för första gången kunna genomföra en legal abort. Katolska kyrkan svarade med att ur församlingen utesluta flickan, mostern och läkarna som genomförde aborten. Den enda som klarade sig från uteslutning var styvfadern som hade våldtagit flickan.

(4) Europa är inte mycket bättre på sina håll. Kommer du ihåg båtarna som lade till på Irland och transporterade ut kvinnor på internationellt vatten för att göra abort? Fast i Spanien har nyligen abortföbjudet hävts efter en folkomröstning, så lite positivt finns ju att se.

(5) På tal om abort så finns det planer på ett nytt parti i Sverige som ska arbeta för att toalförbjuda det även här, efter det att Kristdemokraterna tagit avstånd från att arbeta för att förändra den Svenska lagstiftningen.

(6) I Afrika motarbetar kyrkan arbetet för att hindra spridningen av aids. Vissa länder har enorma problem med det. Det finns länder där över 30% av befolkningen är smittade! Men kyrkan (katolska såklart) står fast vid att kondom är en synd att använda. En biskop har tom påstått att det är kondomer som ger hiv. Skrattretande för oss, mindre roligt för dom miljontals människor som tror på sin biskop och sedan drar på sig sjukdomen...

(7) Det pratas mycket om klimatet just nu. Hur kommer det sig att Amerikanerna är så ointresserade av att hjälpa till? Ett (av många) svar är att deras uppfattningar om religion ger dom motiv att strunta i det. Jag citerar ett debattinlägg i Washintong Post på ämnet som jag tyckte var bra:

I am puzzled that so many religious leaders, who spiritually represent a large majority of people around the world, have hesitated to make protection of the Creation an important part of their magisterium. Do they believe that human-centered ethics and preparation for the afterlife are the only things that matter? Even more perplexing is the widespread conviction among Christians that the Second Coming is imminent, and that therefore the condition of the planet is of little consequence. Sixty percent of Americans, according to a 2004 poll, believe that the prophecies of the book of Revelation are accurate. Many of these, numbering in the millions, think the End of Time will occur within the life span of those now living. Jesus will return to Earth, and those redeemed by Christian faith will be transported bodily to heaven, while those left behind will struggle through severe hard times and, when they die, suffer eternal damnation. The condemned will remain in hell, like those already consigned in the generations before them, for a trillion trillion years, enough for the universe to expand to its own, entropic death, time enough for countless universes like it afterward to be born, expand, and likewise die away. And that is just the beginning of how long condemned souls will suffer in hell—all for a mistake they made in choice of religion during the infinitesimally small time they inhabited Earth.For those who believe this form of Christianity, the fate of ten million other life forms indeed does not matter. This and other similar doctrines are not gospels of hope and compassion. They are gospels of cruelty and despair. They were not born of the heart of Christianity. Pastor, tell me I am wrong!

(8) Indien har stora problem med fattigdom (25% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen). Jämfört med Kina så har dom inte alls lyckats lika bra med att förbättra livet för de värst utsatta. Ett av problem ligger i det djupt inrotade kastsystemet. Föds man som fattig har man förtjänat det i ett tidigare liv, och då få man utstå det i detta livet. Har man fel "prick i pannan" har man ingen chans.

(9) Katolska präster lägger ett löfte om celibat. Kan det vara orsaket till att dom är överrepressenterade när det gäller övergrepp på barn, speciellt pojkar? I USA finns 4392 dokumenterade amnälningar mot präster. Att sedan kyrkan gjort allt för att försöka dölja dessa övergrepp under lång tid, och tex underlåtit sig att rapportera kända övergrepp till polisen, och även betalt pengar till offren för att hålla tyst, gör inte saken bättre...

(10) I Polen är det numera förbjudet att ha öppet butiker under dom stora helgerna, i ett försök att få folk att söka sig till kyrkan istället.

(11) Polen är för övrigt ett land som agerar som bromskloss inom EU, eftersom dom i princip kräver att allt som ska beslutas ska ha en "kristen värdering". Man kräver tex att det ska stå i den nya "grundlagen" att EU baserar sig på kristna värderingar. Nyligen stoppade man planerna på en EU-dag mot dödsstaffet, eftersom man krävde att det även måste gälla mot abort & dödshjälp.

(12) Inom forskningsvärlden är stamcellsforskning hett. Många förutspår att framtidens mediciner & behandlingar till stor del kommer vara grundat på denna forskning. Men i USA, världens största forskningsnation, finns det starka restriktioner runt denna forskning som gör det svårt att forska och i vissa fall omöjligt. President Bush har medvetet begränsat denna forskning eftersom det strider mot pro-life tankar inom kyrkan. Det enda postitiva med detta skulle vara att det främjar Europeisk forskning, men även här har vi kristna politiker som försöker stoppa det...

(13) Före detta president George Bush den äldre uttalade sig föresten om ateister en gång:

No, I don't know that atheists should be considered as citizens, nor should they be considered patriots. This is one nation under God.

(14) I USA får man inte vara med i Scouterna om man är homosexuell eller ateist, och har man ateistiska föräldrar kan man bli utkastad ur föreningen.

(15) Överhuvud taget är det ganska svårt att vara ateist i USA, eftersom på många platser fryses man ut (bra CNN video). Toleransen mot icke kristna, och framförallt icke troende, är överlag låg.

(16) I Moldavien är Pridefestivaler förbjudna av hänsyn till landets kristna värderingar.

(17) Wikipedia är farligt. Där kan ju vem som helst skriva, dvs det blir svårt att förvanskliga fakta eftersom någon annan kan komma och rätta till det. Vad gör man då? Jo, man startar såklart en egen Wiki, fast som praktiskt nog bara innehåller det "korrekt" fakta. "Conservapedia - The trustworthy encyclopedia", kallar dom det...

(18) Evolutionen är det få forskare som säger emot. Ingen vetenskap är immun mot kritik, men evolutionen anses vara ganska väl bevisad. Men det är ju inte så det gick till enligt bibeln. Skolorna i USA lär ut evolution. Pga detta hemskolas 1½ miljon barn eftersom deras föräldrar inte vill att dom ska behöva utsättas för denna hemska otrogna lära.

(19) För att försöka få in bibelns skapelseberättelsen i skolan har man dom senaste åren börjar med något som kallas Intelligent Design. Eftersom det kallas för "vetenskap" vill man tvinga skolor att undervisa om det precis som evolutionen. I själva verket är det bara skapelse-läran insvept i en massa pseudovetenskapliga termer, som inte håller det minsta för riktig vetenskaplig granskning. (Läs även om Spagettimonstret som är en humoristisk men seriös motpol till detta)

(20) I mullornas Iran är det ett officiellt politiskt mål att utplåna Israel. I Iran finns föresten inga homosexuella personer, enligt uttal av presidenten. På sätt och vis sant, eftersom homosexuella riskerar dödsstraff, så det är liksom ingen man är öppen med... Otrohet staffas i Iran i värsta fall med stening till döds.

(21) I Saudiarabien få kvinnor inte lov att gå utanför sin bostad utan en manlig släkting vid sin sida. I Afghanistan förstörde talibanerna oersättliga stenmonument föreställande Buddha, eftersom det var typ "hädande".

(22) Jag kan skriva hur mycket som helst om islams kvinnosyn, lagar mm. Problemet med Islam är att det inte bara är en religion utan även politik. Man skiljer inte på stat och religion. Och eftersom religionens mullor har så starkt grepp om länderna är det svårt att få igenom demokratiska förändringar. Dessutom har Islam ett mål om att erövra världen. Andra religioner kan få lov att existera, men ska betraktas som andra klassens medborgare.

(23) FN har nyligen antagit en deklaration, som muslimska länder röstat igenom. Den går ut på att religion ska i princip vara okränkbart. Yttrandefriheten ska begränsas så att man inte kan kritisera religion. Som tur är är denna deklaration frivillig, men det är ändå en oroväckande riktning. Skulle man genomföra detta skulle tex Life of Brian vara illa ute och antagligen behöva förbjudas. (den var fö bannlyst på flera håll i världen även när den släpptes)

(24) Judiska och Muslimska pojkar utsätts för den mysiga traditionen med omskärelse (dvs manlig könsstympning). Här handlar det inte om att välja religion själv, utan föräldrarna skär bokstavligen in religionstillhörigheten i pojkarnas kön. Ingreppet är dessutom förenat med komplikationer, både direkt (infektion som i värsta fall leder till döden, vilket även hänt i Sverige) och indirekt (sexuella komplikationer senare i livet).

(25) I Sverige är kvinnlig omskärelse förbjudet, men manlig omskärelse har man inte vågat säga något om, eftersom det anses vara en känslig fråga då det innefattar religion. Så övergreppen på pojkarna fortsätter. Jag har svårt att se hur detta kan vara tillåtet om man betraktar dom mänskliga rättigheterna.

(26) I Sverige pågår just nu debatten om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det är inte svårt att gissa att det bara är Kristdemokraterna med vänner som motsätter sig detta numera. Dom kristna värderingarna om alla människors lika värde och rättigheter gäller tydligen inte här...

(27) Fjorton år gammal våldtogs Kerstin av sin ungdomspastor. Efteråt tvingades hon till församlingstukt och frystes ut av sina bröder och systrar. Hon stämplades som en dålig människa. "Jag känner att jag fortfarande har den stämpeln på mig när jag träffar pingstvänner. INGEN har bett MIG om ursäkt, säger hon i dag, fyrtio år senare."

(28) Svenska Kyrkan och staten ska vara åtskilda i Sverige sedan år 2000. Men om jag dör har Svenska Kyrkan sista ordet när det gäller min och alla andras begravning, oavsett religiös tillhörighet. Och religiösa församlingar är dom enda föreningar i Sverige som kan dra in sina medlemsavgifter via skattesedeln. I SVT får Svenska kyrkan gratis "reklam" varje vecka. Trots att SVT ska vara neutralt sänds gudstjänster varje helg. Då och då är det allmän helgdag i Sverige. Men varför är nästan alla helgdagar fortfarande kopplade till kristna högtider? Är det rätt i ett multikulturellt samhälle? Varför ska en muslim behöva ta ledigt från jobbet för att kunna fira sina högtider, men inte dom kristna? Är stat och kyrka verkligen åtskilda?

(29) Plymuthbröderna är en kristen sekt som lever avskilt från resten av samhället. Man kan inte bli medlem där (bara födas in) och man arbetar i deras egna företag (typ hantverk). Barnen växer upp bortkopplade från resten av samhället. I Sverige har skolan har varit deras inblick i den "normala" världen. Fast nu har dom lyckats öppna en egen friskola här i Sverige. Så nu förlorar barnen all kontakt med omvärlden...

(30) Pingstpastor Åke Green känner du nog till. Hans fall gick till högsta domstolen, som friade honom. Helt rätt - yttrandefriheten är viktigt. Men jag undrar vad som driver honom till att vara så hatisk till homosexuella:

Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer att våldta djuren. Inte heller djuren går fria från människans sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan till och med detta kan man ägna sig åt.

***********************************

Så ser världen ut som vi lever i idag. Religion må göra en del goda saker, speciellt på personlig nivå, och dom flesta religiösa är säkeligen goda välmenande människor i grunden. Men det sker också mycket ont i religionens namn och fotspår. Ovan punkter är bara ett axplock. Det är detta jag vänder mig mot, som gör mig arg och får mig att ta avstånd från religion. Mycket att detta rör ju inte oss personligen här i Sverige, så då är det lätt att sitta still och tycka att allt nog är bra. Men dom som drabbas tycker nog inte likadant. Jag kan inte bara blunda för detta. Min uppfattning är att jag tror att världen skulle vara bättre om religion hade ersatts av liberal & humanistiskt filosofi.


Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 kommentarer:

Anonym sa...

Varför inte inkludera ateismens övergrepp på mänskligheten i din lista? Ateismen har överlägset flest människoliv på sitt samvete:

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=104471

Biggles sa...

Därför att det finns inga illdåd som utförts i ateismens namn. Det går inte, eftersom ateism bara uttrycker avsaknad av någonting. Det finns inga värderingar, dogmer eller liknande i ateism, bara en avsaknad av gudstro. Det finns ingen som sagt jag utför detta ateismens namn, men gott om fall av jag utför detta i guds namn. Det funkar inte att skylla på ateism, hur många gång du än försöker...

Anonym sa...

De flesta illdåd har utförts av ateismen (trots att ateismen är världens minsta religion) ateeism är inte avsaknad av tro utan tron att gud inte finns...vilket givetvis också ger praktiska konsekvenser i människros liv som har den övertygelsen.

Biggles sa...

Om ateism är en religion är det en hobby att inte samla på frimärken...

Du missar poängen med min lista. Jag tar avstånd från illgärningar, oavsett bakgrund (religiös, ateist, kommunist, ...). Jag tror att världen skulle vara bättre utan religion. Och listan innehåller framförallt just sånt som har orsak direkt i religionen.

Anonym sa...

Få kallar sin egen övertygelse för religion, varför skulle man kalla det självklara för det?

Det du precis sa var altså: om bara din religion fanns i världen......det är just denna tankegång som lett till våld, där man vill utrota alla andra uppfattningar än den egna, som är den "fridsamma" som är "verkligheten" som är "sanningen".

Finns det en anledning att sätta ett namn på sin övertygelse, skriva tjocka böcker, göra långa listor över hur andra övertygelser har fel....då är det inte samma sak som att inte samla på frimärken....en sådan trosvisshet har jag aldrig sett hos någon icke samlare.

Biggles sa...

Fine - kalla det för religion! Trots att det strider mot hur i princip alla uppfattar och skulle definiera ordet. Det förändrar fortfarande inte det faktum att sakerna som jag listat upp sker runt omkring i världen just nu och orsakar mycket lidande!

Anonym sa...

Människan skulle jag säga är faktorn, oavsett övertygelse.

Yochanan sa...

"(24) Judiska och Muslimska pojkar utsätts för den mysiga traditionen med omskärelse (dvs manlig könsstympning)."

Jag måste verkligen få protestera här. Judisk omskärelse är inte könsstympning och du kan inte på fullt allvar mena att man jämföra det med kvinnlig könstympning?

Det har aldrig varit några dödsfall med judiska omskärare i Sverige. För att få omskära enligt svensk lag måste man vara legitimerad av socialstyrelsen och legitmierad läkare. Det är när muslimska hobby-omskärare struntar i bedövning, hygien och barnets välbefinnande som det blir tragiska komplikationer.

Jag omskar mig i söndags så jag vet vad jag talar om. Jag är jättenöjd med mitt ingrepp och min Mohel (judisk läkare) är en av Europas bästa och mest väl ansedda. Inga konstigheter, inga svårigheter. Och definitivt inte könsstympning.

Jag hade med hela mitt hjärta önskat att mina föräldrar hade låtit mig omskäras på åttonde dagen, som annars är judisk tradition. Det hade besparat mig mycket.

Biggles sa...

Yochanan: Om du vill skära i ditt könsorgan som vuxen är du fri att göra så. Ett 8 dagar gammalt barn kan dock inte tycka till (som socialstyelsen också teoretiskt kräver). Var är friheten för barnet? har inte det också rättigheter till en intakt kropp? Det är en procedur som inte går att ångra. Jag tycker att dina föräldrar var mycket kloka och förnuftiga som lät dig fatta beslutet.

Könsstympning är precis vad det är. Man avlägsnar en del av kroppen = stympar. Det går att jämföra med kvinnligt dito, inte fysiskt rankt av, även om det inte är okomplicerat, men sett ut synvinkeln barnets mänskliga rättigheter.

Vilka andra ingrepp tycker du en förälder ska få lov att göra? Skära av öronsnibbarna kanske? Pierca och tatuera? Det finns jättemycket kul man kan hitta på. Men bara manlig könsstympning är tillåtet...

Jag vet att detta är ett känsligt ämne för judar, men bara för att det är religiöst betingat kan man inte acceptera det. Det finns en väldigt enkelt lösning. Förbjud det på barn, låt vuxna fatta beslutet på egen hand.

Läs mer om ämnet i mina andra inlägg:

10 saker du inte visste om förhuden på en penis

Förbjud könsstympning i Sverige - på riktigt!

Läsvärda klipp och aktuellt om Manlig Omskärelse