23 oktober 2006

Islamic Center i Malmö vill börja med Könsstympning!

Sydsvenskan berättar idag att Islamic Center, moskén i Malmö, vill börja ta hand om omskärelse av pojkar. Först och främst konstaterar jag Sydsvenskan fortfarande skriver "omskärelse" istället för det med rättvisande ordet "könsstympning". Ett kön är lika mycket värt, oavsett om det tillhör en pojke eller flicka!

I "lag om omskärelse av pojkar" står följande att läsa:

"Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja"

Det är en omöjlighet att informera ett spädbarn om vad man tänker utsätta det för. Och även ett äldre barn (i artikeln pratas det även om 6-åringar) har inte förmåga att kunna sätta sig in i vad det innebär. Däremot är barnet väldigt påverkbart av sina föräldrar och kommer göra det dom vill. Det enda rimliga är att förbjuda omskärelse till dess att man är 18 år och själv kan fatta sina beslut!

Islamic Center säger detta:

Samtidigt vet vi hur viktig traditionen med omskärelse är.

Däri ligger en viktig sak. Det enda som motiverar till omskärelse är tradition. Det bekräftas av lagtexten:

Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i hälso- och sjukvårdslagen.

Och frågan är då: Ska vi tillåta barnmisshandel i Sverige bara för att föräldrarna har det som tradition? Det finns redan en lag som förbjuder detta, men bara på flickor. Det är dags att en gång för alla GÖRA LAGEN OM KÖNSSTYMPNING KÖNSNEUTRAL!

Intressant.se pingat! Andra bloggar om: , , , , , , ,

5 kommentarer:

Magnus Lindberg sa...

Du kan väl inte på fullaste allvar likställa omskärelse av pojkar med omskärelse av flickor?

Biggles sa...

Varför inte? Visst, omskärelse av flickor är något av det hemskaste man kan tänka sig, men det betyder inte att jag kan acceptera att man skär sönder könet på pojkar pga traditionella eller religösa grunder. Alla barn har rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Tillåter man omskärelse så bryter man mot denna. Jag har inget till övers för föräldrar som utsätter sina barn, flickor eller pojkar, för en sådan behandling. Det är oväsentligt hur grovt ingreppet är. Barnets rätt till ett helt kön måste komma först! Därför har jag inga problem med att likställa det. (Vill man sen omskära sig pga av religösa eller traditionella skäl ska det vara ett beslut som personen i fråga tar själv i myndig ålder.)

Anonym sa...

Att göra lagen som skyddar kvinnor könsnetral har redan föreslagits
av riksdagsman Tasso Stafilidis.
"Könsstympning av pojkar"
http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02So527&rm=2005/06&bet=So527


Årets motioner inklusive citat som jag finner mindre lyckade,
samt mina kommentarer hittar ni nedan:

"Omskärelse av minderåriga" av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GU02So365&rm=2006/07&bet=So365

"... lagstiftning som den vi föreslår är det viktigt att slå fast att
alla medicinskt motiverade ingrepp är tillåtna. Detta bör framgå av lagtexten"

Kommentar: Varför bör detta framgå av lagtexten? Det behövs ju inte i lagtexten som skyddar kvinnor från stympning. Det kan ju behöva göras ingrepp vid barnafödande, men det nämns inte i lagen som skyddar kvinnor från stympning. Lite sunt förnuft verkar man tycka att folk skall ha i det fallet.


"Sexualpolitik" av Elina Linna m.fl. (v)
http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GU02So374&rm=2006/07&bet=So374


"Samtycke vid omskärelse", Hillevi Larsson (s) Maryam Yazdanfar (s)
http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GU02So336&rm=2006/07&bet=So336

"Den viktigaste frågan gäller dock inte om manlig omskärelse som sådan är rätt eller fel. Här går meningarna isär, även bland de omskurna själva. Det finns omskurna som upplever fördelar med ingreppet. Risken att drabbas av för tidig utlösning kan till exempel minskas eftersom känsligheten minskas."

"Avslutningsvis kan man konstatera att kampen mot manlig omskärelse ofta har bedrivits av olika antisemitiska och islamofobiska mörkerkrafter.
Barnens bästa har aldrig varit vad dessa mörkermän haft för ögonen."

Kommentar: Varför diskutera omskärelse? Stympning av barn är ett övergrepp.
Eventuella fördelar med omskärelse är ovidkommande, låt den vuxne som vill ta ansvar för sitt sexliv göra det. Risken att drabbas av "för tidig utlösning" minskar nog också för kvinnor som stympas. Det nämns inte som någon fördel i det fallet. Jag anser att begreppet "för tidig utlösning" är en i högsta grad social konstruktion som har med sexualmoral att göra, den diskussionen hör INTE hemma här.
Mörkerkrafter? Är det (V) man syftar på, eller är det dom mörkerkrafter som kämpar mot kvinnlig stympning man tänker på?

Mannen

Biggles sa...

Tack för bra länkar. Det glädjer mig att se att det finns riksdagsledamöten som arbetar för ett förbud. Vi får hoppas att dom övriga vaknar upp snarast och inser att detta är ett problem som man inte kan blunda för!

Ink sa...

Mellanösterns män är ohyggligt usla i vanliga sporter där underkroppen används intensivast!
Det ser man tydligt i Malmö där jag bor :)
Ordet stympning är idiotiskt med tanke på hur muslimerna förökar sig här ;)
Långtgående effekter av dessa intim operatioenr döljs i offentligheten!
Förhudens värdelöshet i det reproduktiva barnalstrandet är lika tokigt att ta upp som klitoris rudimentära roll för samhällsbyggandet!