13 november 2010

Gud och det skenande tåget

Ett skenande tåg rusar fram på spåret. Längre fram står en barnfamilj som kommer krossas av tåget. Emellan finns dock en växel. Om du slår om växeln räddar du barnfamiljen. Men på sidospåret står istället en man som då kommer dödas. Vad väljer du att göra?

Det är ett klassiskt dilemma, och det finns inget självklart svar. Dom flesta väljer nog att dra i växeln och rädda familjen. I ett val mellan två onda ting väljer man helst det minst onda.

När man diskuterar om gud och ondska är detta ett återkommande tema. Gud sägs vara god, men trots det finns ondska, smärta och lidande runt omkring oss. Det finns olika förklaringsmodeller. En vanlig är att vi med vårt begränsade synsätt inte kan se helheten. Det finns en större plan, och då är ondskan ett nödvändigt ont eller en bieffekt som är acceptabel för att uppnå detta.

Jag köper inte detta resonemang. För mig är ondska och lidande inte acceptabelt om det går att undvika. Det är problematiskt att försvara en ond handling med att det för med sig något gott. Så länge det finns något alternativ som medför mindre lidande är det alternativet antagligen bättre.

Jag vill återgå till det skenande tåget. Vad är den bästa lösningen? Att stoppa tåget såklart! Så skulle i alla fall en allsmäktig och godhjärtad person göra.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

4 kommentarer:

Anders sa...

Om Skaparen skulle stoppa all ondska skulle det inte finnas någon fri vilja. Alla människor skulle vara robotar. De allra flesta människor begår onda handlingar dagligen. Definitionen av ondska finns i Torah [”Moseböckerna”] (se logiskt bevis för detta påstående på denna länk). Skaparen avskyr ondska!
Skaparens mål och mening med att skapa människan på denna planet är att de ska få välja individuellt om de vill ha en relation med Skaparen och göra Hans vilja eller inte.. De allra flesta människorna väljer att inte ha det och därför finns det ondska. De människorna som inte vill göra Skaparens vilja skadar andra genom att bryta mot Skaparens Instruktionsmanual. Dessa onda handlingar medför lidande för andra människor och lidande prövar människor om de vill göra Skaparens vilja eller inte; eller om man är en person som faller för grupptryck och hellre följer människor – en synnerlig stark drivkraft bland människor.

Du skriver:” Jag köper inte detta resonemang. För mig är ondska och lidande inte acceptabelt om det går att undvika. ”
Oftast hycklar människor som inte tror på en Skapare - genom att säga att implicera att det finns en objektiv ondska, trots att det med deras världsbild omöjligen kan finnas en objektiv moral; och att det således inte finns objektivt moraliskt "onda" handlingar.

Om du vill påstå att det finns något som är objektivt ont och att alla religioner är felaktiga vilket du verkar mena (du skriver ”ogillar religion” i din presentation); så måste du bevisa Torah's moral felaktig (jag bevisar den korrekt i ovanstående länk ) och bevisa varför din moral speglar en objektiv moral, och inte endast är ett subjektivt tyckande.

Anders Branderud

gojo sa...

Eftersom "fri vilja" inte heller finns så är det ett meningslöst argument. Vi är automater, enormt komplicerade, men ändå bara automater.

Biggles sa...

Anders:

Fri vilja kan inte förklara all ondska. Ta jordbävningar. Det är ingenting som människan kan påverka eller ens förutsäga. Att jordbävningar orsakar lidande är givet. Jordbävningar, och lidandet de för med sig, hade kunna undvikas med en annan design av jordklotet.

(Länken funkar förresten inte)

Anders sa...

Biggles,
Som svar ang. jordbävningar har jag översatt detta inlägg: Länk [Det är för långt för att citera.]

Länken som inte fungerade: Länk

Gojo, ditt påstående baserar sig på att allt som finns endast är fysiskt. Du saknar bevis för det påståendet; och det motsägs av beviset ovan om existensen av en Skapare och Hans vilja för mänskligheten.

Mvh, Anders