09 april 2010

A-kassan är en orättvis försäkring

A-kassan är en omställningsförsäkring som ger dig en viss procent av din tidigare lön. Avgiften till a-kassan varierar beroende på organisation, men alla i samma organisation betalar lika mycket. Det betyder att en låginkomsttagare betalar lika mycket som en höginkomsttagare. Procentuellt belastas dock låginkomsttagarens ekonomi mer. Vid arbetslöshet kommer låginkomsttagaren få lägre ersättning eftersom dess lön varit mindre. Summa summarum är alltså att låginkomsttagaren kommer finansiera höginkomsttagarens försäkring. Det här strider mot de flesta andra försäkringssystem, där premien sätts utifrån risk och ersättningsnivå.

Det finns förslag på att göra a-kassan obligatorisk. Det ställer jag mig tveksam till. Istället borde alla garanteras en rimlig minimiersättning om man blir arbetslös, som är oberoende av föregående lön och så pass hög att man faktiskt inte behöver en extra försäkring, och sedan kan a-kassan vara en tilläggsförsäkring som ger mer, förutsatt att man är beredd att betala för det.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: