05 mars 2010

Kreationister och slumpen

Kreationister och andra religiösa argumenterar gärna mot evolutionsteorin och för intelligent design med osannolikhetsberäkningar. Man menar att det är så häääääär osannolikt att livet och universum skulle formas på det extremt finbalanserade sättet som vi ser, och så refererar man gärna till någon absurt hög eller låg siffra som någon räknat fram.

Men denna sortens argument håller inte inte, för man kan inte räkna baklänges på det viset. Tänk själv, hur otroligt osannolikt det inte egentligen är att du sitter och läser denna text just nu. Det är ju ett oändligt antal förgreningar som skett, där minsta lilla ändring skulle kunnat ändrat utkomsten av ditt liv. Trots det sitter du ju här och läser detta...

Ett annat argument som är populärt, antagligen eftersom det är lättförståeligt, är att livet, format enligt evolutionsteorin (eller som det ofta ännu mer felaktigt uttrycks: att livet skulle uppkomma av en slump), skulle vara lika sannolikt som en tornado som sveper genom en skrotupplaga och skapar en komplett Boeing 747 jumbojet. Jag har också hört detta argument i stil med att "en storm dukar inte ett bord". Det man har missförstått här är att evolutionsteorin inte alls säger att saker uppstått helt slumpmässigt. I en debatt med Christer Sturmark jag såg hade han ett utmärkt exempel som demonstrerar det hela:

Anta att du håller 20 tärningar i din hand. Om du slår dem alla, hur stor är då sannolikheten att alla landar med sexan uppåt? Inte så stor. En chans på 3656158440062976 för att vara exakt. Men sannolikheten för att åtminstone några hamnade på sexan är däremot ganska stor. Tänk om du skulle plocka undan dessa tärningar, och slå om resterande tärningar, plocka undan sexorna och fortsätta på detta viset till alla tärningar slagit en sexa. Du kan säkert hålla med om att det inte kommer ta särskilt lång tid!

Och det är precis så som evolutionen antas ha fungerat. Slumpen finns där, men eftersom bara det bästa behålls kan man inte räkna sannolikhet rakt av.

Missförstånd om evolutionsteorin, medvetna och omedvetna, sprids lätt och gärna av kreationister i sin iver att övertyga sig själva och sin omgivning. Det är lätt att punktera argumenten, bara man kommer åt att argumentera och man kan sina fakta.

Jag avslutar med lite fler vanliga missförstånd och feltolkningar:

  • Evolutionsteorin inte handlar om hur livet uppstod, utan hur livet utvecklats.
  • Evolutionsteorin säger inte att den starke överlever, utan att den bäst anpassade till sin omgivning överlever.
  • Att det kallas för en teori ska inte misstolkas som att det är gissningar. Teorier inom vetenskapen är inte samma sak som i vardagligt tal. Gravitationsteorin är ju tex inte omdiskuterad, trots att det "bara" är en teori.
  • Darwins teorier har såklart spelat mycket stor roll historiskt sett, men hans hypoteser är inte mycket värda idag rent konkret, eftersom forskningen hela tiden går framåt och utvecklar teorierna om evolutionen på alla områden. Så att kritisera Darwins arbete är meningslöst.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Inga kommentarer: