04 april 2014

När kan diskriminering vara acceptabelt?

Diskriminering är inte bra. Teoretiskt är det väldigt enkelt. Om en person utsätts för annorlunda behandling p.g.a. medfödda eller inneboende kvaliteter är detta inte acceptabelt. Men måste diskriminering vara förbjudet oavsett vad, eller finns det situationer där det kan accepteras? Fundera på följande hypotetiska situationer.

En arbetsgivare söker nyanställa. En person som söker jobbet är kvalificerad, men det framkommer att personen är homosexuell. Anställningen innebär tätt samarbete med en annan anställd. Dock skulle denna sedan tidigare anställda vara mycket obekväm med att arbeta tillsammans med en homosexuell. Pga detta väljs jobbsökaren bort. Man kan givetvis tycka illa om den anställda och dess åsikter. Men givet situationen, är det verkligen fel av arbetsgivaren att välja bort personen, trots att det är diskriminering? Alternativet, att tvinga den homofobiska anställde jobba i en för denne starkt påfrestande arbetsmiljö låter inte som ett särskilt trevligt alternativ.

En butik har utsatts för många stölder, och viss grupp människor utmärker sig bland förövarna. Så när denna grupp kommer in i butiken sätts en väktare på att övervaka dem. De skulle kunnat förbjuda gruppen att överhuvud taget komma in i butiken, men istället väljer man att "bara" övervaka dem extra mycket. Det är dock fortfarande diskriminering om det som särskiljer gruppen är exempelvis etnisk härkomst. Dock inte om det är exempelvis ungdomar eller alkisar. Men varför ska inte butiken få skydda sig mot stölder i dessa fall. Det är trist att döma människor för vad andra människor gjort, bara för att de tillhör samma grupp. Men betyder det att en butiksägare måste sitta bredvid och bara acceptera stölderna, trots att ett uppenbart mönster finns?

Diskriminering handlar om samhällsbyggnad, om vilka normer som finns i samhället. Kampen bör därför ske på hög nivå. I fall som ovan är det tråkigt, men att angripa enskilda personer och företag som inte styr över omständigheterna känns fel.

Diskriminering är inte bra. Inte i teorin i alla fall. Men verkligheten är tyvärr oftast inte lika okomplicerad som teorin.

Intressant? Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: