01 augusti 2013

När jag ser en kyrka...


Många som är med i Svenska kyrkan är det med motiveringen att dom visserligen inte är religiösa, men dom vill stötta bevarandet av de gamla kyrkobyggnaderna som ju är en del av det Svenska kulturarvet. Detta är en inställning jag kan sympatisera med, men det bygger på ett felaktigt antagande att Svenska Kyrkan står för fiolerna, när det i själva verket är så att staten har samma intresse och därför stöttar bevarandet av byggnaderna med skattepengar. Ett stöd som sannolikt kommer öka i takt med att medlemsantalet minskar.

Visst kan jag hålla med om att de gamla kyrkorna är fina byggnader. Vacker, ståtlig arkitektur, fina utsmyckningar och andaktig miljö. Men när jag ser en kyrka tänker jag inte på det. Mina tankar brukar istället fastna på hur mycket pengar det kostat att uppföra dessa kyrkor? Kör man runt på landsbygden slås man av att varenda liten håla har en egen kyrka. Under århundradena måste det ha kostat stora summor att uppföra och underhålla alla dessa. Och den som betalade var såklart de arma medborgarna, som inte hade något annat val än att lyda statens och kyrkans förmän.

Man undrar om dessa pengar inte bättre kunnat användas till livsnödvändigheter, snarare än dessa lyxutsmyckningar? Hur många svalt ihjäl för att det var tvugna att hosta upp med pengar till kyrkoskatten istället för att köpa säd? Jag ser det faktiskt som ren stöld från det Svenska folket! Titta bara på vilka rikedomar Svenska Kyrkan sitter på idag. Men jag förväntar mig inte att kyrkan har några planer på att återbetala allt lidande de åsamkat.

Tittar man på de kristna kyrkorna runt om i världen inser man snart att de sitter på ofantliga rikedomar. Rikedomar som de i sin maktställning förskingrat från sina undersåtar. Rikedomar som skulle kunna användas till stora humanitära insatser. Men kyrkorna föredrar sina guldprydda dekorationer framför detta. Ironiskt nog i komplett motsats till Jesusfigurens ord: "Ja, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike".

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: