05 juli 2013

Religion ska inte respekteras, bara accepteras

Religion anses av någon anledning vara så känsligt att det i Sverige ger ett frikort att uttrycka böghat, stympa småpojkar eller vägra skaka hand med orena kvinnor. Saker som aldrig skulle accepteras i någon annan kontext. Och om kritik framförs ropas det intolerans och diskriminering och DO kallas in.

Men det finns en viktigt skillnad. Religion är inte medfött. Det är visserligen starkt påverkat av din kulturella bakgrund, men du kan byta religion eller välja att inte tro på något alls. Kön, hudfärg, utseende, handikapp osv är däremot egenskaper som du inte väljer själv. Därför är det rimligt att inte behöva utsättas för kränkande behandling på grund av sådana egenskaper. Men religion är alltså ett val. Precis som att klädstil och musiksmak är ett val. Du är fri att välja din egen klädstil, men du måste också ta konsekvensen av dina val och kan inte ropa på DO så fort någon inte stryker dig medhårs. Ingen skulle tycka det var konstigt att en person som valt att tatuera sig i ansiktet nekades jobb, medan en muslim som vägrar befatta sig med kvinnliga kunder och därför nekas jobb tydligen har rätt till skadestånd, trots att det innebär oförmåga att utför jobbet.

Individens frihet är ett ledord i en sann demokrati. Religionsfrihet tillhör dessa friheter och det upp till var och en att bli salig på sin egen tro. Dock innebör religionsfrihet även frihet att tro på korkade och/eller föråldrade saker. Men det får accepteras, så länge det hålls privat och inte påverkar andra. Men det är inte samma sak som att blint respektera alla religiösa uttryck. Så fort någon kräver respekt för sin tro innebr det att att denne kräver att få specialbehandling. Vi andra ska anpassa oss, annars innebär det en kränknng av individen.

Men frihet är inte samma sak som rättighet. Vi måste våga säga ifrån när uppenbart skadliga, odemokratiska, rasistiska eller diskriminerande åsikter offentliggörs. Vi måste våga skilja på det privata planet och den externa miljön. Privat får individen göra som den vill, men på det externa planet måste individen anpassa sig till miljön om den vill delta.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: