03 juni 2013

En fundering om näthatet

Näthatet har debatterats hårt det senaste halvåret, och Internet och dess tjänster får ta mycket stryk för allt skit som sprids där. Men som jag ser det är nätet bara en spegling av mänskligheten. Att nätet används för att uttrycka avsky har inget med nätet att göra. Nätet är bara en infrastruktur av många för människor att uttrycka sig på. Det verkliga problemet är ju att "hatet" existerar överhuvud taget. Det har antagligen naturliga orsaker, inbyggt i oss eftersom det kan vara bra ur överlevnadssynpunkt. Vi måste således lära oss att hantera denna del av psyket och anpassa den till det moderna samhället.

Nätets känsla av anonymitet och distans minskar tröskeln för att uttrycka oss. Det har också demokratiserat möjligheten att uttrycka sig, så att vem som helst idag kan få ut sina åsikter, inte bara mediaeliten. På så vis har hatet, som alltså alltid funnits, blivit mycket synligare och mindre filtrerat än tidigare. På sätt och vis är detta en bra sak. Det är kanske inte vackert, men är det inte bättre hatet syns överhuvud taget, än att förtränga dess existens? För hur ska vi kunna göra något åt problemet om vi förnekar att det finns?

Vi kan agera på två sätt om vi vill motverka näthatet. Antingen förbjuder vi nättjänster, hatiska texter, eller varför inte hela Internet som vissa verkar vilja. Eller så går vi till roten av problemet och arbeta för att göra människor mindre hatiska och acceptera sina medmänniskor.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: