08 april 2013

"Ny-ateismen" skrämmer religiösa – med rätta

Det finns ett intressant experiment i gruppdynamik som går ut på att låta en försöksperson ingå i en grupp som där personerna ska göra en mycket enkel bedömning. Vad försökspersonen inte känner till är att de övriga i gruppen är instruerade att välja fel. När alla andra i gruppen ger ett felaktigt svar visar det sig vara stor sannolikhet (75%) att försökspersonen sällar sig till gruppen och mot sitt eget förnuft ger ett felaktigt svar:


Vår inbyggda drift att vilja tillhöra gruppen är alltså extremt starkt. Men! Det räcker att en enda person före försökspersonen går emot gruppen och väljer rätt, för att minska sannolikheten att försökspersonen ska välja fel med 80%. Dvs en enda person som står upp för sin sak för att också försökspersonen ska våga göra det!

Låt oss koppla detta till religionens roll i världen idag. Religion har tidigare haft monopol på sanningen. Ingen har vågat stå upp och säga emot. Detta håller dock på att ändras. Tack vare våra relativt sett nyfunna friheter och rättigheter, samt givetvis Internet som ofiltrerad kunskapsspridare  kommer allt fler till insikt om alternativa livsåskådningar. Och några modiga själar vågar också trotsa majoriteten och stå upp för sina åsikter.

Detta skrämmer de troende, som kallar det för "nyateism" och tycker att vi förföljer dom. Men vi står bara upp och berättar om vår syn på omvärlden. Ungefär som missionerande troende gjort i årtusenden. Vi är inte militanta. Men det kommer ändå få förödande konsekvenser för den etablerade religionen. För som experimentet ovan visar behövs det bara att någon i mängden står upp för att fler ska våga göra det. Bollen är satt i rullning. De troende har all rätt att vara rädda!

***

Om du har tid så kan jag rekommendera denna video med Greta Christina, där hon frågar sig varför ateister är så arga. Hennes slutsatser är bra. På ett ungefär: Att vara arg är inte detsamma som hat, våld odyl. Alla "movements" (kvinnofrigörelsen, homosexuella & svartas rättigheter) utgår från arga människor som vill förändra något. Movements som börjat röra på sig utsätts dock för kritik av folk som tycker att dom är arga och att dom ska tona ner sig. Ateister har organiserat sig de senaste tio åren och det går bra för rörelserna. Därför klagar folk på oss att ateisterna är arga. Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: