02 mars 2013

Dags att avskaffa bindningstider och stärka konsumenträtten

Sverige har av sedan länge en stark konsumenträtt. Det är bra, eftersom konsumenten vanligtvis representerar den svaga parten i en affärsuppgörelse. Därför är det förvånande att företagen tillåts binda upp konsumenterna i avtal med långa bindningstider och som är svåra att ta sig ur.

Just nu sitter jag med gratis Internet, eftersom den förre hyresgästen sannolikt inte sagt upp sitt abonnemang i tid. Varför i hela fridens namn skulle det behövas tre månaders uppsägningstid för bredband?!

Det finns förvisso fall där det är motiverat med en initial bindningstid, exempelvis vid erbjudanden då företagen måste få det att gå ihop. (Dessa lockerbjudande går dock att kritisera på goda grunder.) Men de flesta "normala" abonnemang, medlemskap och avtal borde inte tillåtas binda upp konsumenterna.

Sedan har vi dom som automatiskt förlänger avtal med 12 månader om man inte sagt upp det i tid. En fiffig konstruktion från företagen eftersom de vet att konsumenter över lag har dålig koll på sina avtal och glömmer bort att säga upp sina avtal. Det är till så uppenbar nackdel för konsumenterna att jag inte förstår hur det kan vara tillåtet.

Bostadsmarknaden är lite speciell. Normalt är det tre månaders uppsägningstid på en lägenhet. Det kan väl vara motiverat om det kan tänkas vara svårt att hitta en ny hyresgäst. Men som bostadsmarknaden ser ut idag är det inga som helst problem att få en bostad uthyrd i de större städerna. Resultatet blir istället en mindre rörlig marknad där människor måste planera mycket mer om det ska byta bostad.

Jag vill se regleringar som hindrar långa bindningstider, långa uppsägningstider och automatiska förlängningar. Jag ser ingen anledning att i majoriteten av fall endast tillåta avtal löpa på annat sätt än månadsvis. Detta borde ge en rörligare marknad med större konkurrens mellan företagen, vilket brukar hyllas av kapitalister och ekonomer. Men framförallt så kommer konsumenternas ställning att stärkas. Det finns också en frihet i att känna att man bara är uppbunden en månad framöver, och kan bryta upp och t.ex. flytta med mycket kort varsel. Även om man inte utnyttjar denna möjlighet tror jag att frihetskänslan kan vara betydelsefull för hur människor upplever sin situation.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: