08 december 2010

Dags för nytt vägmärke

Högerregeln är trafikens grundregel. När inga andra regler finns är det den som gäller. Det är bra, och antagligen en nödvändighet. Men det är inte utan problem. Det finns många gator där högerregeln gäller, men som pga av sin storlek eller sträckning känns som huvudleder. På dessa gator svischar bilisterna förbi i hög fart utan tillstymmelse till tanke på att släppa fram de som kommer från de högra sidogatorna. Ofta förstärks detta av att trafikanterna på sidogatorna upplever situationen på samma sätt och ser till att släppa fram de på "stora" gatan. Men det finns också de som står på sig och kör rakt ut på gatan eftersom det är deras "rätt" (även om det inte finns rättigheter i trafiken, bara skyldigheter). Risken för olyckor är uppenbar.

Jag kan tycka att det är dags för ett nytt trafikmärke. Ett upplysningsmärke som påpekar att det är högerregeln som gäller på denna gata. En påminnelse att sätta upp på gator där det inte är uppenbart och man lätt tror sig köra på en huvudled. Förhoppningsvis kan det öka uppmärksamheten och säkna hastigheten hos de som kör där.


Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Inga kommentarer: