22 maj 2010

Kristendom och slaveri

Slaveri existerar inte längre i dagen västvärld. Och västvärlden är onekligen påverkad av kristendomen. Är det den kristna moralfilosofin som friat slavarna?

Läser man bibeln finns det inget som tar avstånd från slaveri. Däremot finns det många passager som berättar hur man hanterar olika ärenden med slavar, vilket är ett indirekt godkännande för slaveri. Även i NT där man hade möjlighet att ta avstånd från det gamla. Den som läser bibeln får (som vanligt) anstränga sig för att förtränga allt det omoraliska och grymma.

Dagens kristna tar såklart avstånd från detta. Men är det ideologin eller annat som gett detta ställningstagande? Vi kan konstatera att kristendomen trots allt hade nästan 2000 år på sig att ta itu med ärendet. Varför tog det så lång tid om den kristna moalfilosofin är så överlägsen?

Ett starkt fäste för slavägare var länge den amerikanska södern. Samma med rasmotsättningar, som än idag gör sig hörda. Samtidigt är kristendomen oerhört stark i just dessa delar. Hur kan det komma sig?

Tittar man på Europas kolonisering av världen framträder ett tankesätt om att den vita kristna kulturen är överlägen alla andra, och att det således är rätt att exportera den. Nuvarande påven pratade i ett tal om hur erövringen av de olika rikena i syd och mellanamerika var av godo eftersom dom fick del av kristendomen och Jesus (som dom ändå tydligen redan dyrkade fast dom inte själva visste om det). Men all den död & smärta, alla sjukdomar och den kulturutplåning som Européerna gjorde sig skyldiga till då? Moraliskt försvarsbart?

Att många kristna idag har en mildare framtoning är säkert ärligt, men det finnns inget som tyder på att just den kristna moralen skulle vara överlägsen andra på något som helst sätt. Tvärtom. Vi kan enkelt se genom historien att kristen moral inte direkt verkat för de värderingar vi idag uppfattar som självklarheter. Först efter upplysningen och kyrkans separation från makten har den moral vi idag tar för givet uppstått.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

1 kommentar:

Jonas sa...

Det man brukar säga är ju att den kristna uppfattningen att alla människor har en själ i behov av frälsning var betydelsefullt för framväxten av idén om alla människors lika värde. Att det förra ledde till det senare är dock knappast det enklaste att belägga.