23 november 2008

Kan man tro på biblen?

Bibeln är och har alltid varit densamma, eller? Jag undrar hur många kristna som tagit reda på vad bibeln egentligen är. Var, när och hur den skrevs. Jag tror att många ser den som oföränderlig, att den alltid varit likadan. Men riktigt så enkelt är det inte om man sätter sig in i dess historia. Ta till exempel Jesus välkända ord "Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen" (Joh 8:7). De fanns inte med från början, utan lades till först på 400-talet av en skrivare (eng: scribe).

Några hundra år efter Jesus fanns det dussintals med evangelium och brev, alla med olika tolkningar, som slogs om att vara den rätta tolkningen. Först på 300-talet vid ett möte i Nicaea sammanställdes bibeln som den ungefär är idag. Överhuvud taget är både gamla och nya testamentet ett pussel av diverse böcker och skrifter som allt efterhand standardiserats. En modern bibel består av lager på lager av omskrivningar och omarbetningar. Vem har bestämt vad som ska ingå? Varför är det just dessa texter som ska ingå? Varför fick inte tex Maria Magdalenas kvinnopositiva evangelium vara med? Hur kan man veta att just dessa texter, utvalda av människor, är guds ord, och inte dom som kasserades?

***

Det finns inga originalmanuskript av bibeltexterna kvar. Allt som finns är kopior på kopior på kopior. På kopior. För att veta vad som ursprungligen stod i texterna studerar s.k. textkritiker olika dokument och fragment för att försöka fastställa vad originalet sade. En uppgift som på förhand är dömd att vara omöjligt.

En framstående sådan textkritiker är professor Bart D. Ehrman och för att få en inblick hans arbete om problematiken kring bibeltexterna kan jag rekommendera en föreläsning han gav på University of North Carolina som finns att se eller ladda ner här. Bland sakerna han tar upp finns bla:

  • Problematiken med att det bara finns kopior att arbeta med.
  • Om alla fel som uppstår vid manuell kopiering av manuskript, där författarna, ofta omedvetet men ibland medvetet, inför fel och ändringar i kopiorna dom arbetar med, som sedan förs vidare i nästa kopia osv. (Enligt Ehrman finns det 5700 grekiska manuskript, och antalet skillnader dessa emellan, från obetydliga slarvfel till medvetna förfalskningar, är enormt. Ingen vet exakt, men 100 000 till 400 000 uppskattar vissa det till.)
  • Problemen med att innebörd går förlorad vid översättningar. Bara det faktum att Jesus sannolikt pratade Arameiska, men att bibeln är skriven på Grekiska innebär vissa problem. (Det innebär också en möjlighet att bevisa att en av sakerna det står att Jesus sagt inte kan vara möjligt, eftersom innebörden bara fungerar på Grekiska.)
  • På 100-200 talet fick kvinnan en mer förtryckt roll i sammhället. Samtidigt börjar det dyka upp manuskript som säger att kvinnan ska vara tyst i församlingen osv. Detta är typiskt politiskt medvetna ändringar som införts av författarna.
  • Han pratar också om att läsa evangelierna parallellt istället för efter varandra. På detta vis framkommer alla problem dem emellan mycket tydligare, där dom säger olika saker om samma händelse. Ett bra exempel på detta som han tar upp är Jesus uppståendelse, där de olika evangelierna skiljer sig åt på punkt efter punkt. (Intressant här är också att notera att de tolv sista verserna i Markusevangeliet är tillagda i efterhand, antagligen av någon skrivare som tyckte att det slutade lite väl abrupt.)
  • Dom flesta har nog hört talas om sekterna i USA som hanterar giftiga ormar för att det står i bibeln att rätttrogna inte ska bli bitna, vilket dom självklart blir ändå. Någon borde berätta för dom att dessa textraderna är tillaga i efterhand...
  • Att dom flesta av bibelns böcker är skrivna av anonyma författare och först i efterhand tillskrivits de namn vi idag associerar dem med, alternativt att det är rena förfalskningar av okända författare som utnyttjade de riktiga författarnas namn för att få fram sina budskap. Av NTs 27 böcker är det endast 7 som säkert kan anses vara skrivna av den tillskrivna författaren.

***

En bra dokumentär om bibelns historia är "Who Wrote the Bible - How the Bible Came Into Being" av teologie dr Robert Beckford. Se den online eller ladda ner här. I denna film försöker han hitta bibelns ursprung och utveckling. Och det han finner stämmer inte alls överens med det han lärt sig under sin kristna uppväxt.

Bland annat tar han upp hur modern arkeologi raserar bibelns historik. Han visar på hur gamla testamentet består av olika skrifter som skrivits och reviderats under hundratals år för att passa sin samtid. Traditionen säger att Moses skrev GT, men i själva verket går det att spåra 4 olika litterära källor. GT handlar mycket om att lyfta fram judarna som "segrare" trots att dom inte var det, dvs att skeva historien till sin egen fördel för att ge det judiska folken en praktfull bakrund.

Vidare ifrågasätter han om evangelierna skrevs av ögonvittnen, då de skrevs långt efter Jesus död och ofta motsäger varandra. Han menar på att evangelierna är inte menat som historiska ögonvittnesrapportage, utan att förmedla tro i deras århundrade (100-talet).

***

Jag vill också passa på att rekommendera John Armstrongs utmärkta YouTube-serie Skeptic Bible Study, där han påläst tar upp diverse problem med bibeln och den kristna läran i sina videoklipp.

***

Hur många kristna har egentligen läst bibeln? Inte så många skulle jag tro. Lite konstigt. Dom flesta har säker läst ett antal böcker under sin livstid. Men inte boken med guds välsignade ord som ska leda dom genom livet...

Det hindrar dock inte kristna att lyfta fram bibelns moral som något gott. Man kallas sin gud "god". Men läser man gamla testamentet framstår han inte som en särskilt god filur. Som Richard Dawkins sa:

The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.

Nu invänder väl många att GT inte längre gäller. Men det går inte att komma ifrån att det är samma gud i GT & NT. Hur man försvara man dennes godhet när man vet alla makabra saker han gjort och tyckt GT är bortom min fattning. Det går bara att göra med konstruerade påhitt som slår knut på sig själv.

***

Jag tycker att alla som säger sig vara kristna bör sätta sig in i materialet och fundera på hur allt egentligen hänger ihop. Eller rättare sagt inte hänger ihop. Det är lätt att bli charmad av en karismatisk präst som säger fina ord, men bakom fasaden finns det problem som inte tas upp.

Men det här är saker som varit kända under århundraden invänder kanske någon. Jo, men bara för den teologiska eliten, akademiker och andra insatta personer. Det vanliga folket har inte fått ta del av alla problem som finns, utan har severats en oproblematiskt version av alltihopa. Det är förvisso inga lätta saker att ta till sig, men jag tycker att det är ohederligt att inte berätta om det.

Jag tror att många troende har en felaktig bild av bibeln. Man tror att den är mer historiskt korrekt än vad den egentligen är. Man är indoktrinerade att inte ifrågasätta - bibleln är helt enkelt sann. Om man hittar frågetecken så försöker man hitta en omständig förklaring istället för att erkänna att bibeln kan vara fel. Vilket är självklart, för om man erkänner att en sak är fel kan ju fler saker vara fel, och då förlorar bibeln - och kristendomen - sin trovärdighet.


Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

7 kommentarer:

gojo sa...

Jag tror att problemet är att det är en mänsklig svaghet att anamma en viss ideologisk inställning och hålla fast vid den oavsett fakta och rationella argument.

Biggles sa...

Jag såg två debatter med Christer Sturmark, där han debatterade mot två präster, och vid båda tillfällena två fick han frågan om han skulle ändra inställning (dvs bli kristen) om med rätt "bevis". Han menade att, ja, som humanist var inställningen att vara anpassningsbar inbyggt så att säga.

Det intressanta var dock att han i bägge debatterna direkt efter sitt svar ställde samma fråga till sin debattmotståndare. I båda fallen var svaret blankt nej, dessa såg ingen möjlighet att de skulle kunna ändra sig oavsett bevis...

Anonym sa...

Art news from Sweden.
The Best mohammed T-shirt art is from Sweden. Watch and read the info at,
http://www.mohammedt-shirt.com
Don´t translate read in English.

Orlando Furioso sa...

Som J Armstrong sa:
Jesus is the ultimate urban legend.

Varför inte?

Men de troende säger antagligen: Gud har styrt alla pennor som skrivit texterna

Anders Branderud sa...

Hej!
Ang. Bibeln och arkeologi:
Läs t.ex. artikeln skriven 2009.09.25 1320 på www.netzarim.co.il ; ”Web cafe blog” (vänstermenyn).

Se även följande artikel: http://bloganders.blogspot.com/2008/01/israelerna-tog-hjlp-av-en-tsunami-i.html

Se även boken “Mirrored Sphinxes” på www.netzarim.co.il som visar mycket i Torahn som har bekräftats m.h.a vetenskap, inkl. arkeologi.

På hemsidan bloganders.blogspot.com bevisas existensen av en intelligent Skapare och Hans syfte med mänskligheten.

Mvh Anders

Biggles sa...

Jag ska läsa din blogg, men jag har hittills inte kommit över något bevis för en skapare som biter på någon annan än den som redan är troende och således vill hitta bevis. Samma med historiska bevis för bibelhändelser. Det är helt fantastiska förklaringar man ibland kommer med för att få ihop bibelns fragmenterade och påhittade historik. Sånt håller bara för den som vill tro på det. För oss andra är det mest komiskt att försöka förklara utvandringen med en tsunami...

Biggles sa...

Anders: Jag noterar att du inte tillåter kommentarer på din egen blogg. Är du rädd för att bli emotsagd? Det borde du vara, för det du säger håller inte för granskning...