08 maj 2010

Lyft oket från Svenska Kyrkans axlar!

Jag tycker synd om Svenska kyrkan. Dom har åtagande som inga andra trossamfund tvingas ta på sig. När ska staten lyfta oket från Svenska Kyrkans axlar och ge dom den frihet dom förtjänar?

På den gamla goda tiden tvångsanslöts alla Svenskar till Svenska Kyrkan. Nu tvingas Svenska Kyrka administrera alla dessa medlemmar som ändå inte är ett dugg troende. Det är dags att arrangera ett opt-in ställningstagande från alla medlemmar så att man kan få ett medlemsregister som är trovärdigt istället för att ägna en massa tid åt att organisera folk som inte ändå bryr sig.

Som trosförbund får man bidrag från staten. Det bestäms av antalet medlemmar. Men som synes är Svenska Kyrkans medlemsregister inte direkt trovärdigt. Här kommer staten och ger en bidrag som man vet man inte förtjänat. En moralisk organisation som Svenska Kyrkan måste känna stor skuld över detta snylteri på Svenska staten.

Svenska Kyrkan plockar fortfarande in sina avgifter via skattesedeln, ett privilegium man har gentemot andra församlingar som får administrera avgifter och dessa kostnader själva. Vilka vibbar ger det egentligen? Med tanke på vilken rikendom kyrkan skinnat fattigt folk på genom århundradena för att kunna bygga sina magnifika kyrkor och pryda dem med guld, så att prästerskapet kunde utnyttja sina privilegier och förtrycka frikyrkor, så hjälper väl inte direkt kyrkoavgift via skattesedeln på kyrkans image...

Så fort det händer en större olycka kallas prästerna från Svenska Kyrkan in för krishantering. Finns det inte utbildade psykologer som kan fixa det istället, så att prästerna kan ägna sig åt symboliskt kannibalism och andra viktiga saker?

Att det hoppar lite grodor (sparvar?) ur kungens mun är inget ovanligt. Tänk om han skulle säga eller göra något riktigt jävligt, som att fördöma islam!? Ett normalt förbund skulle då kunna utesluta karln från församlingen. Men se, det går inte för Svenska Kyrkan. För kungen är tvungen att bekänna sig till "den rätta läran", som Svenska Kyrkan lyckligtvis är. (Han är även tvungen att fördöma muhammedanerna för den delen...)

På tal om muhammedaner, hur kul är det att hålla på och begrava muslimer, ateister och andra hedningar? Nä, Svenska Kyrkans begravningsmonopol ger bara en massa extra jobb helt i onödan, eftersom dessa avfällingar ändå inte har en chans på något evig liv.

Som synes är Svenska Kyrkan en hårt plågad organisation som snarast bör befrias från staten så att de kan stå på egna ben för första gången i sitt liv! Ge dom en krycka bara, för det lär dom behöva...

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: