12 maj 2018

Får jag be om största möjliga tystnad

Senaste veckorna har debatten kring islamska böneutrops vara eller icke vara gått varm, sedan en moské sökt om tillstånd för detta (och sedermera även blivit beviljade detta). Debatten stannar för det mesta på nivån att det inte är en svensk tradition kontra religionsfrihet.

Att kyrkklockor är svensk tradition är förvisso sant, men att något är tradition betyder inte att det per definition är bra. Tvärtom, det finns gott om traditioner som är mer eller mindre förkastliga, både svenska och utländska. Traditioner måste kunna ifrågasättas och förändras. I ett sekulärt samhälle, där alla har tillgång till klocka, har kyrkklockor inte längre en plats. Det samma gäller böneutrop.

Vidare har vi religionsfrihet i Sverige, som många menar skulle ge rätt till böneutrop. Men viktigt att komma ihåg är att religionsfriheten även inkluderar rätten att inte ha eller tvingas på en religion. Denna rätt trumfar rätten att utöva sin religion som vill. Då det inte går att värja sig mot ljud är det rimligt att vara mycket restriktiv med böneutrop och dylikt i det offentliga rummet.

Så långt inga problem. Böneutrop bör inte tillåtas. Men motiveringarna ovan är ganska snäva. Jag önskar att vi istället kunde se den större bilden.

(O)ljud måste behandlas med särskild beaktning till det faktum att det inte går att undvika ljud. Vi kan inte blunda med öronen. Ljud når alla i närområdet i princip oavsett hur man försöker skydda sig. Därför måste vi också vara konservativa vad gäller att tillåta ljud i det offentliga rummet. Det gäller böneutrop, men även kyrkklockor, glassbilar och gräsklippare. Alla ska inte behöva utsättas för dessa ljud, som bara tjänar vissas intresse.

Vad gäller glassbilar är detta ett konstigt fenomen. Att vi tillåter en komersiell aktör köra runt och förpesta omgivningens ljudmiljön i många timmar går inte att försvara. Tänk om fler företag skulle göra samma sak. Det skulle snabbt bli ohållbart.

Tystnad är miljö. Tystnad är frid. Tystnad är lyx. Vi måste vara rädda om det. Det är det som debatten bör handla om.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Packers And Movers Hyderabad sa...

Packers And Movers Hyderabad Local Household Shifting Service, Get Free Best Price Quotes Local Packers and Movers in Hyderabad List, Compare Charges, Save Money And Time @ Packers And Movers Hyderabad

Packers And Movers Bangalore sa...

We Provide List Of Best And Affordable 100% Safe Packers And Movers Bangalore For Local Shifting. Professional, Trusted And Verified Movers And Packers With Price List.
Packers And Movers Bangalore