06 februari 2016

Krav för Svenskt Medborgarskap borde vara en självklarhet

När Folkpartiet föreslog språkkrav för att kunna få svenskt medborgarskap fick de ta emot mycket skit för detta. Jag har svårt att se varför det skulle vara ett problem. Tvärtom är det lätt att motivera varför det är rimligt att ställa krav på den som vill bli svensk medborgare.

Till att börja med kan man titta på vad ett medborgarskap egentligen innebär. Den som ansöker om svenskt medborgarskap lär redan ha permanent uppehållstillstånd, PUT. Skillnaden mellan de två är ganska liten. Ett medborgarskap ger en absolut rätt att bo och arbeta i landet. PUT kan dras tillbaka, men risken för det lär vara minimal så länge man inte bosätter sig i ett annat land. Vidare innebär medborgarskap att man får rösta i riksdagsvalet och bli invald i riksdagen. Med PUT får man nöja sig med valen till kommun och landsting. Mycket mer än så är det inte.

Varför är det då rimligt att det ska gå att ställa krav på den som vill bli svensk medborgare? Jo, därför att alla barn som växer upp i Sverige omfattas av nio års skolplikt. Med andra ord är det ett krav att alla vuxna svenskar ska ha grundläggande kunskap i ett flertal ämnen.

Den som avfärdar krav på svensk medborgarskap måste förklara varför den tycker att utlandsfödda människor inte ska omfattas av samma krav som svenskfödda. Det vi lär oss i grundskolan är det som bedöms vara grundläggande för att vi ska fungera i samhället. Eller om man vänder på det; grundläggande för att samhället ska fungera.

Invandrare kommer till Sverige med varierande kunskap och bakgrund. Förhoppningsvis har de också gått i motsvarande grundskola och tillgodogjort sig mycket av den kunskap som vi lär oss i svensk grundskola. Det finns dock vissa saker som de per definition inte lärt sig, så som det svenska språket, svensk historia och samhällskunskap. Sådant måste vara rimligt att kunna ställa krav på att kunna.

Då PUT är så långtgående blir Svenskt medborgarskap mycket av en symbolhandling. Det bör finnas ett intresse hos personen att bli en del av det svenska samhället, och då bevisa detta genom kunskap om sitt nya hemland. Det är orimligt att kräva nio års studier för att kunna bli medborgare, men att visa upp grundläggande kunskap om det svenska samhället eller kunna föra samtal utan tolk med säg en svensk myndighet, det är bara sunt förnuft.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: