01 februari 2014

Står Svenska Kyrkan över lagen?

I brevlådan kom en publikation från Svenska Kyrkan (Lunds Östra Stadsförsamling). Varför, måste jag ju fråga mig då? För det första är jag inte medlem i SvK. Jag har också tydligt markerat att jag inte vill ha varken reklam eller gratistidningar, precis som alla andra brevlådor i mitt hus. Man kan ju fråga sig vilken rätt Svenska Kyrkan anser sig ha att trycka på mig deras material och göra mig ansvarig för dess återvinning? Jag antar att dom lutar sig mot att deras material ska ses som samhällsinformation och således kringgå de normala etiska reglerna om reklamutskick. Men varför ska religiösa samfund ses som samhällsinformation? I ett av världens mest sekulariserade länder borde rimligtvis religion ses som vilken annan "hobby" som helst. Svenska Kyrkan är förvisso en stor organisation, men vid det här laget lyckligtvis åtskilda från staten (nåja) och Svenskar tvångsansluts inte längre, med den naturliga utvecklingen att antalet medlemmar minskar och sannolikt kommer stabiliseras på den mycket lilla nivå som faktiskt överensstämmer med verkligheten. Vidare konstaterar jag att broschyren saknar information om ansvarig utgivare, vilket är ett lagkrav. På det hela framstår Svenska Kyrkan se sig själva som större och viktigare än vad dom egentligen är, så till vida att man helt sonika struntar i lag och omdöme. Jag antar att etik och lagar är svårt för en organisation som är van vid att stå över sådant...

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: