04 mars 2018

Regler vs ömsesidig respekt

Det pågår experiment med nya sorters korsningar och trafikplatser som saknar trafikljus och andra trafikregler. Istället gäller att alla trafikanter och  fotgängare ska vara uppmärksamma och visa ömsesidig respekt. Det är svårt att tro att något sådant kan fungera, men resultatet tycks vara att olyckorna minskar. Det verkar som att bristen på regler gör att folk tvingas bry sig.

Detta får mig att fundera på Sverige; ett samhället som är helt uppbyggt på "trafikljus". Medborgarna styrs med lagar och regler in i minsta detalj. Är det verkligen rätt sätt att gå till väga? Tyder det inte också på att staten inte litar på oss medborgare och vår vilja att göra rätt för oss?

Det finns en idé inom brottsbekämpning som kallas för broken windows theory. I korthet går det ut på att när vandalisering uppstår, så som ett krossat fönster, är det viktigt att snabbt åtgärda det. Signaleffekten av ett städat samhälle hjälper till att hålla borta den tyngre kriminalitet. Omvänt snabbas förfallet på i ett söndrigt, smutsigt område.

Tänk om det är så "enkelt" att ett bra samhälle bygger på att sätta upp en städad och välkonstruerad grund som inbjuder till att bry sig och att göra rätt. Sedan sköter sig mycket av sig själv? Att alla regler gör att vi tappar intresse för samhällsbyggandet.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: