06 oktober 2016

Jag borde sluta skaka hand med muslimer

Ett flertal gånger har det hänt att troende muslimer vägrat skaka hand med svenska kvinnor. Egentligen är det ganska ointressant. Var och en väljer själv hur man vill leva sitt liv. Problemet är när man kräver att resten av samhället ska acceptera de personliga valen, och ropar diskriminering så fort något går emot dessa. Men det är inte detta som religionsfrihet går ut på. Vill man leva på ett sätt som går utanför samhällets normer måste man också acceptera att bli utestängd från arenor där dessa normer har en betydelse. Detta gäller såklart inte bara religion. Ansiktstatuerade och nudister får nog också räkna med problem. Det är därför är en olycklig väg att gå att ge religion - något som ju faktiskt är självvalt, inte medfött - en särställning som innebär att man kan ropa kränkt så fort vägen inte är fri.

Argumenten från de troende handlar ofta om att mannen respekterar kvinnan och inte vill utsätta henne för obehag. Jag köper inte detta då det troligtvis snarare är den muslimske mannen som skulle känna obehag, inte den svenska kvinnan som aldrig annars har bekymmer med att skaka hand med män. Respektargumentet öppnar dock upp en intressant frågeställning.

För Muslimer är den vänstra handen oren. Det är den man använder för personlig hygien. Höger hand är är den rena, som man kan äta med och använda sociala sammanhang. För mig är detta såklart nonsens. Jag kan dock konstatera att jag använder höger hand för att torka baken med efter toabesök. Jag vet inte varför. Kanske för att jag är vänsterhänt. Jag har alltid gjort så i alla fall. Min högerhand torde vara tämligen oren med muslimska mått mätt.

Detta stället mig inför ett dilemma. Om jag träffar en muslimsk man och ska hälsa på denne, vore det inte väldigt respektlöst att skaka hand med denna "orena" hand? Borde jag inte hellre hälsa på alternativt sätt, t.ex. genom att lägga handen på hjärtat och buga? Förmodligen hade jag dock riskerat kränka muslimen om jag gjorde så, och Sveriges klimat där religion sätts i första rummet skulle säkert hålla med. Men är inte situationen i princip identiskt som den mellan muslimska män och svenska kvinnor så säg?

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Inga kommentarer: