04 oktober 2015

Jag hatar islam

Jag hatar islam,
och kristendom,
och judendom,
och alla andra religioner...

Självklart innebär inte detta att jag hatar dess utövare. För i min värld är människan en egen entitet, och inte densamma som dess religion. Men jag står fast vid att jag hatar religion som sådan. För om det är något som hindrat mänsklighetens utveckling och kunskapsspridning, som spridit okunskap, rädsla och intolerans, och som än idag förpestar samhället med sina irrläror, är det religionerna och dess idéer om absoluta sanningar, människans bristfällighet, regelkrav in i minsta detalj och straff för de otrogna. Det finns tydliga samband mellan länder utveckling och avveckling av religion. När vi idag äntligen lyckats uppnå ett någorlunda sekulärt samhälle är det skrämmande att se hur de kvarvarande utövarna ständig försöka a sig tillbaka till maktpositioner.

En stor utmaning för Sverige just nu är den muslimska invandringen. Det tog många hundra år av kamp innan kristendomen släppte sitt tag och Sverige kunde skapa ett frihetligt samhälle, där religion förvisso är fullt tillåten, men förpassat till att vara en privatsak för individen. Men de senaste årtiondena har islam vuxit sig allt större i takt med invandringen, som har fört med sig ett islam som inte ännu genomgått transformationen till en företeelse som andra i ett sekulärt samhälle. Islam i sig själv behöver inte vara ett problem, men den islam vi ser växa fram i Sverige nu både syns och tar plats. Kvinnor som tvingas beslöja sig är vardag, stora moskéer byggs, tom med böneutrop, anställda som kräver att få be fem gånger om dagen och inte umgås med andra könet i religionsfrihetens namn. Den sortens islam kommer förr eller senare ställa krav på maktutövning. Här måste Sverige stå upp för den sekulära, humanistiska synen och se till att stävja den patriarkala, konservativa och totalitära kultur som följer med många av invandrarna. Vi måste redan nu börjar bearbeta islam så att även denna religion förskjuts till att en privatsak för individen, så som vi redan gjort med kristendomen.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: