02 augusti 2015

Kalla vita för ljushyade istället

Att beskriva en person som svart kan vara problematiskt. Mer korrekt är att säga mörkhyad. Det har jag inga problem med. Men jag undrar varför det i så fall är helt ok att använda vit i beskrivande syfte? Färgerna vitt och svart är ju varandras direkta motpoler. Benämner du någon som vit finns det en outtalad svart motpart. Således används ordet svart ofta i debatten, om än indirekt.

Säger du att någon är svart idag är det ofta förknippat med underförstådda egenskaper som åhöraren förväntas snappa upp. Egenskaper som kan förmodas uppkommit enbart genom hurfärgen. Säger du att någon är vit finns på samma sätt underförstådda egenskaper. I den offentliga debatten handlar det framförallt om makt och privilegier som vita påstås ha. Det finns också mycket skuldbeläggande inblandat. Vita bär en historisk skuld och har än idag privilegier som förtrycker alla icke vita, om man ska tro debatten.

Även om det fortfarande finns mycket kvar att göra för ett helt jämnlikt samhälle, så är det knappast konstruktivt att polarisera genom att använda uttryck med underförstådda meningar. Detta kommer bara späda på känslan av vi och dom. Om det är mer korrekt att kalla svara för mörkhyade borde det vara lika självklart att också kalla vita för ljushyade.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: