07 juli 2012

Evolution genom slumpmässiga mutationer är alldeles för osannolikt

Från religiöst håll framhålls ofta att evolutionen så som vetenskapen kommit fram till att det fungerar med dess slumpmässiga förändringar, skulle vara alldeles för osannolik för att ha kunnat inträffa. Man räknar på sannolikheten och gör felaktiga analogier, allt eftersom verkligheten inte stämmer överens med sagoboken man håller så kär. Men sannolikhetsberäkningarna stämmer inte eftersom man (medvetet?) inte tar i beaktning hur det genetiska urvalet faktiskt sker. För att klargöra vad jag menar gjorde jag en bild:


Den som önskar kan fritt kopiera och använda bilden. 

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: