07 juni 2011

Pensionera tidningarna ledare

Sydsvenskan är liberal. Aftonbladet är socialdemokratisk. De flesta tidningar har en politisk inriktning och skriver ledare där dom framför "tidningens" åsikter.

Självklart ska tidningarna ta in debattartiklar och insändare och på så vis fungera som en arena för samhällsdebatten. Men varför ska tidningen själv ha en åsikt?

En grundpelare för trovärdig journalistik är att journalisten förhåller sig neutral till ämnet han eller hon skriver om. Läsaren ska få all nödvändig information som behövs för att själv kunna bilda sig en uppfattning om läget. När tidningens ledare uttrycker åsikter anser jag att denna trovärdighet riskerar att gå förlorad.

Tidningarna menar såklart själva att det finns vattentäta skott mellan dessa åsikter och själva journalistiken. Men kan man verkligen lita på detta? Får exempelvis vem som helst komma till tals i en debattartikel, eller väljs dessa diskret ut för att passa de bakomliggande intressena? Ingen vet utanför ledarredaktionens konferensrum...

Endast en åsiktsmässigt neutral tidning kan med trovärdighet påstå att man är just neutral i sin rapportering. Det är dags att pensionera tidningarnas ledare.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: